De spreder sig i øjeblikket over hele Danmark: Giver store besparelser på elregningerne

Emil Martesen

3 dage siden

|

10/07/2024
Indland
Foto: 1KOMMA5°
Foto: 1KOMMA5°
De spreder sig i øjeblikket over hele Danmark.

Dagens topnyheder

For 1KOMMA5°, handler det om at skabe et Danmark, hvor alle husstande er forbundet til energimarkedet gennem intelligent energistyring, så forbrugerne altid har adgang til den billigste og grønneste strøm.

“Vi har en stigende udfordring med det enorme pres, der lægges på elnettet på daglig basis, og der er vi nødt til at indtænke intelligent energistyring, hvis vi skal passe på elnettet og sikre, at strømforbruget bliver ved med at være grønt og billigt for danskerne”, udtaler Tobias Nielsen, der er Salgs- & Marketingdirektør i 1KOMMA5° Danmark, ifølge en pressemeddelelse.

Men hvad er intelligent energistyring?

Heartbeat AI er en avanceret energistyringsenhed, der integrerer kunstig intelligens og avancerede algoritmer for at optimere elforbruget i private hjem og små erhvervsanlæg. Systemet tilkobles elbørsen og vejrudsigten for at sikre, at husholdningen altid får den billigste og grønneste strøm.

Med Energy Trader-funktionen, automatiseres indkøb og salg af strøm på de tidspunkter, hvor der er henholdsvis størst besparelse og størst fortjeneste. Dette giver både store besparelser på elregningen og en optimering af andelen af vedvarende energi, der benyttes i husstanden.

Hvordan optimerer Heartbeat AI forbruget i en husstand i løbet af en dag?

Heartbeat er i øjeblikket i gang med at sprede sig over hele Danmark, hvor den intelligente energistyring, efter blot et par måneder på markedet, allerede skaber store besparelser for flere danske husejere. Dette har resulteret i, at der nu er installeret Heartbeat AI i over 25.000 europæiske husstande.

Og selvom Heartbeat AI ikke har været længe på det danske marked og Heartbeats eksistensberettigelse er størst i vinterhalvåret, så er der allerede utroligt flotte resultater at dykke ned i og analysere.

I den nedenstående graf, har 1KOMMA5° Danmark taget et helt konkret eksempel på, hvordan Heartbeat har arbejdet hjemme hos en kunde i løbet af en dag.

Artiklen slutter efter nedenstående graf (vedhæftet) og time-for-time-overblik.

Billedetekst: I grafen (vedhæftet) ses et specifikt eksempel på, hvordan Heartbeat AI har optimeret forbruget hos en af
1KOMMA5°s kunder i maj måned 2024.

Kl. 00-06: I nattetimerne og de tidlige morgentimer, hvor de fleste danskere ligger og sover, er Heartbeat allerede i gang med at optimere forbruget. På dette tidspunkt af døgnet er elprisen lav. Grunden til den lave elpris, er, at elnettet bliver overfyldt med vedvarende energi, og da der ikke er et stort nok forbrug – da folk sover – så belastes elnettet, hvis det ikke kan komme af med strømmen.

Kl. 06-09: Om morgenen, hvor de fleste danskere er stået op og er begyndt at gøre sig klar til dagen, er elprisen høj. I denne periode, vil Heartbeat gå ind og benytte strømmen fra batteriet til at dække forbruget i husstanden. Dette sikrer, at man ikke indkøber strøm til en højere pris end nødvendigt.

Kl. 09-11: I løbet af formiddagen, vil de fleste danskere være på arbejde, og derfor er elprisen også faldet en smule. I dette tidsrum, producerer solcellerne en beskeden mængde strøm. I forlængelse heraf, indkøber Heartbeat en smule strøm til at dække den del af forbruget, som produktionen fra solcellerne ikke kan dække.

Kl. 11-16: I dette tidsrum, begynder solcelleproduktionen at være så høj, at det både kan dække forbruget og oplade batteriet. Her sælger Heartbeat noget af strømmen, selvom batteriet ikke er fyldt, da salgsprisen er højere i denne periode, og derfor vil resultere i større fortjeneste end senere på dagen.

Kl. 16-17: Strømproduktionen begynder så småt at falde hen ad eftermiddagen, men husstandens batteri er fuldt opladt. Derfor indkøber Heartbeat en smule strøm til forbruget, så det ikke er nødvendigt at trække på batterikapaciteten. Dette er fornuftigt, da elprisen vil være højere om aftenen, når de fleste danskere er hjemme fra arbejde, skole, m.v., hvor de laver mad, ser tv, gamer og hvad der ellers bruges tid på i de typiske danske husstande.

Kl. 17-21: Dette tidsrum kaldes typisk for en spidsbelastningsperiode. Dette skal forstås sådan, at elnettet er spidsbelastet i denne periode, da de fleste danskere er hjemme og elnettet tømmes for vedvarende energi pga. det høje forbrug i hele landet. For at kunne dække de elektriske behov i de danske hjem, vil der være behov for at trække på energi fra fossile brændstoffer. Derfor aflader Heartbeat batteriet til at dække husstandens forbrug, så det ikke bliver nødvendigt at indkøbe dyr strøm fra fossile brændstoffer. Dette er både økonomisk og bæredygtigt.

Kl. 21-00: Efter spidsbelastningsperioden, er solen gået ned og elprisen vil være faldet, da mange danskere har lagt sig til at sove. Derfor er det nu tid til, at Heartbeat indkøber strøm til at dække det forbrug, der må være i husstanden.

Foto: 1KOMMA5°