Familieretshuset

webmaster

235 uger siden

|

12/01/2020
Indland
Familieretshuset
Hvad er Familieretshuset? Find svaret her
Det er kun kort tid siden, at Familieretshuset var kendt under et noget tungere og mindre familievenlige navn, men det er såmænd samme instans, selvom der er sket ændringer.

Dagens topnyheder

Statsforvaltningen. Ikke just et ord, der giver varme tanker, og det kan måske også være med til at forklare det nye og noget mere bløde navn, som instansen har skiftet til i 2019.

Familieretshuset

Familieretshuset er en offentlig institution, der skal omlægge Statsforvaltningen og gøre den bedre til at tilgodese børnenes behov i forbindelse med de familiesager, der kommer inden om instansen. Men 

Familiehuset har mange andre administrative sager på familieområdet og er ikke blot skilsmisser, men målet med instansen er, at børnene skal have den påkrævede støtte og at såvel forældre som sagsbehandlere skal sikre at børnenes tarv varetages.

Familieretshuset overtager ved samme lejlighed som den overtager Statsforvaltningens rolle også alle de opgaver der tidligere var knyttet til den gamle instans. 

Det betyder også at Familieretshuset er blevet et konflikthåndteringsorgan. 

Familieretshuset hører under Social- og Indenrigsministeriet såvel organisatorisk som budgetmæssigt. Familieretshuset har i alt ti afdelinger og hovedkontor i Aabenraa.

Kontakt

Du kan både ringe eller skrive til Familieretshuset:

Telefon: 72 56 70 00
E-mail: post@familieretshuset.dk
Hjemmeside: https://www.familieretshuset.dk

(Se adresser og åbningstider for alle afdelinger med personlig betjening nederst i artiklen)

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så start med at ringe til Familieretshusets Borgerbetjening, der vil kunne guide dig videre til det næste skridt.

Vil du skrive til Familieretshuset, kan det kun ske via e-boks-systemet.

Vælger du at skrive, skal du huske at skrive dit telefonnummer og notere journalnummeret, hvis du har sådan et. 

Inden du sender dokumenter til dem, skal du forhøre dig omkring formater, for de er ret skrappe omkring, hvilken type de modtager, og glem alt om at forsøge at skrive til dem på dem gammeldags måde med papir, for fysiske breve bliver makuleret efter fire uger.

Dette er Familieretshusets opgaver

Familieretshuset varetager al sagsbehandling, der er relateret til familien i en eller anden forstand.

Det vil sige, at det ikke kun handler om børn, men for eksempel også indgåelse af ægteskab mm.

Det handler altså om familie i bred forstand i Familieretshuset, hvor der nu skal fokus på at finde de bedst mulige løsninger, for den enkelte familie.

Familieretshusets opgaver ligger inden for disse hovedområder:

  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Adoption
  • Faderskab og medmoderskab
  • Bidrag
  • Navne
  • Værgemål
  • Prøvelse af ægteskabsbetingelser
  • Separation og skilsmisse

Nogle af punkterne er selvforklarende, og andre kræver lidt forklaring, inden man finder ud af, hvad de egentligt dækker over.

På Familieretshusets hjemmeside har de delt opgaverne op således:

Brud i familien

Her er både hjælp til samlevende par, gifte par og for separerede, og du kan læse omkring bidrag og få en guide til skilsmisse.

Der i forbindelse med omlægningen kommet et konflikthåndteringsorgan, der skal hjælpe med mægling mellem forældre, der står for at skulle separeres eller skilles. 

Nogle sager vil skulle inden om dette for at se, om det er muligt at finde en løsning, inden sagen ender i familieretten.

Forældreansvar

Her kan du læse alt om forældremyndighed bopæl og samvær. 

Internationale ægteskaber

Her kan du få en oversigt over udenlandske vielser og se, alt omkring ægteskabsoplysninger. 

Her er en ny enhed, der skal varetage prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par der er internationale, og som vil indgå ægteskab i landet.

Navne

Her er alt om navne og ændring af dem samt Firmanavne, kunstnernavne, foreningsnavne og varemærker og lovgivning på området

Adoption

Her er alle former for adoption fra godkendelse som adoptant til stedbarnsadoption og bortadoption

Flytning uden samtykke

Her kan du se, hvad du gør i forbindelse med Ko flytning uden samtykke

Værgemål

Her kan du finde ud af alt omkring værgemål, opgaver og ikke mindst tilsyn med værgen. 

Fremtidsfuldmagt

Her kan du finde ud af alt omkring fremtidsfuldmagt

Båndlæggelse

Se alt om båndlæggelse, frigivelse og fritagelse.

Børneenheden i Familiehuset

Et af de nye tiltag, der er kommet til, er den såkaldte børneenhed.

Den er blevet sat i verden specielt for at tage vare på barnets tarv, og stiller forskellige tjenester til rådighed for børn der enten ikke føler, at de kan tale med forældrene eller har brug for anden form for støtte for eksempel i forbindelse med skilsmisse.

Her er bl.a. børnenes skilsmissetelefon, børnegrupper, børnesamtaler m.m.

Børneenheden gør det muligt for barnet at deltage i for eksempel skilsmisseforløbet på sine egne vilkår og med hjælp fra børnesagkyndige.

Klager over Familiehuset

Du kan godt klage over en beslutning som Familieretshuset har truffet beslutning, og du skal kontakte dem for at sikre dig, at du indgiver din klage det rigtige sted og inden for den angivne frist, der i nogle tilfælde er helt ned til syv dag.

Afdelinger

København

Adresse:
Familieretshuset København
Ellebjergvej 52
2450 København SV

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Nykøbing F

Adresse:
Familieretshuset Nykøbing Falster
Dronningensgade 30
4800 Nykøbing F.

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Odense

Adresse:
Familieretshuset Odense
Mogensensvej 24 C, 1.
5000 Odense C

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Ringkøbing

Adresse:
Familieretshuset Ringkøbing
Østergade 41
6950 Ringkøbing

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Ringsted

Adresse:
Familieretshuset Ringsted
Nørregade 2
4100 Ringsted

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Rønne

Adresse:
Familieretshuset Rønne
Østre Ringvej 1
3700 Rønne

Åbningstider:
Mandag 10.00-12.00
Tirsdag 10.00-12.00
Onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag 10.00-12.00

Aabenraa

Adresse:
Familieretshuset Aabenraa
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Aalborg

Adresse:
Familieretshuset Aalborg
Aalborghus Slot
Slotspladsen 1
9000 Aalborg

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00

Aarhus

Adresse:
Familieretshuset Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Åbningstider:
Mandag 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 08.00-12.00