Hvem har forældremyndigheden?

01/11/2018 00:00

webmaster

Livsstil
Selvom det som hovedregel er begge forældre, der har forældremyndigheden, når et barn kommer til verden, er der tilfælde, hvor det ikke er så ligetil at afgøre, om der er fælles forældremyndighed, eller om det drejer sig om eneforældremyndighed.

Mest læste i dag

I de sager må man derfor ty til lovgivningen for at få svar og i værste fald ender sagen i Statsforvaltningen eller i retten. Det kan være i tilfælde, hvor forældrene ikke er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller det kan være i tilfælde, hvor faren ikke ønsker at vedkende sig faderskabet. Der er også tilfælde, hvor moren og faren egentlig er gået fra hinanden, når barnet fødes og, hvor den fælles forældremyndighed afhænger af, om forældrene nåede at bo sammen inden. Der er også forskel på, om jeres barn er født før eller efter oktober 2007, hvor der blev løsnet lidt op for muligheden for at have fælles forældremyndighed. Herunder beskriver vi de regler, der er for fælles forældremyndighed både før oktober 2007 og efter samt reglerne for at have eneforældremyndighed.

Hvornår har man fælles forældremyndighed?

Som udgangspunkt er forældre fælles om forældremyndigheden og der kom nye regler i oktober 2007, som udvidede mulighederne for at have forældremyndigheden i fællesskab. Her lister vi op, hvilke regler, der gælder, hvis I har et barn, der er kommet til verden før og efter 1/10-2007.

Før 1/10 – 2007

Hvis et af følgende kriterier er opfyldt, har I i udgangspunktet fælles forældremyndighed:

 • I var viet til hinanden, da barnet kom til verden
 • I blev viet til hinanden, da barnet kom til verden
 • Da barnet kom til verden, var I separerede, men flyttede senere sammen igen
 • Da barnet kom til verden underskrev I i fællesskab en omsorgs- og ansvarserklæring
 • Retten eller Statsforvaltningen har modtaget en aftale, der bekræfter, at I ønsker fælles forældremyndighed

Efter 1/10 – 2007

Hvis et af følgende kriterier er opfyldt, har I i udgangspunktet fælles forældremyndighed:

 • I var viet til hinanden, da barnet kom til verden eller blev det senere
 • Da barnet kom til verden, var I skilt eller separerede og faren vedkendte sig fadeskabet eller han blev af retten dømt til faderskabet.
 • Da barnet kom til verden underskrev I i fællesskab en omsorgs- og ansvarserklæring
 • I var viet til hinanden indenfor en periode på ti måneder, inden barnet kom til verden
 • Retten eller Statsforvaltningen har modtaget en aftale, der bekræfter, at I ønsker fælles forældremyndighed
 • I har haft samme bopæl inden for en periode på ti måneder, inden barnet kom til verden og faren vedkendte sig fadeskabet eller han blev af retten dømt til faderskabet.

I alle situationer ud over de nævnte er det moren, der ifølge lovgivningen har forældremyndigheden alene. Har I fælles forældremyndighed fortsætter denne selvom I er blevet skilt, separeret eller er gået fra hinanden.

Hvornår har man eneforældremyndighed?

Man kan have forældremyndigheden over sit barn alene, hvis et af de følgende kriterier er opfyldt:

 • Hvis I selv aftaler og anmelder til Statsforvaltningen, at kun den ene af jer har forældremyndigheden
 • Hvis I i Statsforvaltningen har aftalt, at kun den ene af jer skal være i besiddelse af forældremyndigheden
 • Hvis retten har besluttet at kun den ene af jer skal have forældremyndigheden
 • Hvis moren ifølge den gældende lovgivning er ene om at have forældremyndigheden 

Tænk jer godt om

Inden man som forælder søger Statsforvaltningen om eneforældremyndighed, skal man tænke sig godt om. Først og fremmest skal man spørge sig selv, om det vil være til barnets bedste at sætte den proces i gang. Ofte er den anden forælder ikke enig, og det kan skabe splid, uro, sorg og stor vrede mellem jer som forældre, hvilket meget sjældent er til gavn for jeres barn, der ikke kan undgå at opleve situationens frustrationer på egen krop.

Det kan være en fordel at lade sagen behandle gennem en familieadvokat, så sagsbehandlingen ikke bliver en direkte konfrontation- og alt går helt efter bogen.