Lønningsdag

Her kan du læse alt om Lønningsdag og se, hvordan du skal arbejde med den.

Skal du til arbejde med Lønningsdag, kan du her finde en masse nyttig information til din opgave, når du skal analysere og fortolke bogen.

Lønningsdag

Novellen er skrevet af den samfundskritiske forfatter Martin Andersen Nexø. Den er udgivet helt tilbage i 1900 og var en del af novellesamlingen Mulvarpeskud.

Lønningsdag ligger ikke overraskende tæt op ad hans andre værker, når det kommer til de overordnede temaer i hans forfatterskab som Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn. Begge er senere blevet til film.

Det er ikke for ingenting, at han bliver kaldt for Danmarks store proletarforfatter, for Martin Andersen Nexøs hjerte og sympati lå nemlig hos underklassen – de dårligst stillede – som han på denne måde gav en stemme med sit forfatterskab.

Men selvom om hans skildringer af fattigdoms åg er hjerteskærende, rummer de også håb for at det kunne udbedres.

Og han nøjedes ikke med at skrive om det.

Han var med til at stifte Socialistisk Arbejderparti i 1918, der senere blev til Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), hvilket bl.a. førte til at han under 2.verdenskrig måtte flygte til Sverige.

Det var ikke et tilfælde, at han netop interesserede sig meget for de svageste i samfundet, for han voksede op i dyb fattigdom med en alkoholiseret far.

I 1889 blev han uddannet skomager og senere levede han at være lærer ved siden af sit forfatterskab.

Han var en del af Det folkelige gennembrud, der udspillede sig tilbage i 1900-tallet, der også omfattede forfattere som bl.a. Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg og Marie Bregendahl.

Hvad handler Lønningsdag af Martin Andersen Nexø om?

Lønningsdag handler om en flok arbejdere i et stenbrud, som ikke modtager deres løn på lønningsdagen. Først må de vente længe på værkejeren, som skal give dem pengene, men da han endelig dukker op, kommer hans søn forbi. 

Sønnen overbeviser ham om, at han skal bruge pengene på det lokale hotel i stedet for at betale arbejderne, som han jo skylder penge, og værkejeren føjer sønnen.

Det betyder, at arbejderne må gå nedbøjede hjem uden løn. Dog holder en socialist i gruppen hovedet højt, men værkejerens søn slår huen af ham.

Tema

Hovedtemaet i novellen er ikke overraskende klasseforskel og ulighed.

I denne fortælling kan få personer (værkejeren og sønnen) frit og frejdigt blæse på en hel gruppe arbejdere og deres behov, fordi de ingen rettigheder har og er underlagt den højere socialklasses luner, selvom det er hamrende uretfærdigt. Og det udnytter de to.

Temaet er bl.a. repræsenteret ved den fysiske kløft der er en del af omgivelserne i historien. Den symboliserer den dybe kløft, der er mellem klasserne på dette tidspunkt. 

Og den er tydelig, selvom den sneet til, altså forsøgt skjult, for den vil tø, når foråret kommer og dermed synliggøre kløften for alle igen.

Helt kort kan man sige, at temaerne er fattigdom, klassekamp, socialisme, undertrykkelse og magtmisbrug.

Andre ting til analysen

Her får du en kort oversigt over andre ting, du skal tage i betragtning i forbindelse med Lønningsdag.

Budskab: Uretfærdigheden

Besjæling: “Det slanke cypresagtige enebærtræ luder under et bjærg af hvide krystaller”, “Inde over åsene står skoven og sover”, ”små ruder som årvågne øjne ind mod stenbruddet”.

Gruppen: Finder sig i at blive undertrykt, der er en manglende holdning og de er lydige, underdanige og bange.

Værkejeren: Denne er splittet for til at starte med, er han imødekommende for arbejderne og venlig, indtil han vender på en tallerken og kynisk udnytter sin mag, så der er tale om udnyttelse.

Sønnen: Han er manipulerende og lokker sin far. Han er provokerende og rig – en ren skurk.

Oprøreren: Han er alene med sit oprør og socialist. Han er en udbryder, men bliver sat på plads.

Miljøbeskrivelse: Sneen skjuler problemet for omverdenen.

Lønningsdag: Det er sidst på måneden, og der mangler penge i de små hjem. Børnene græder osv. Men der er også en ironi i titlen, får de får aldrig lønnen.

Tid: Historien foregår omkring 1900-tallet. Dette kan bl.a. ses på sproget, værdien af penge og ikke mindst kønsrollerne. 

Den udspiller sig formentlig på Bornholm, hvor Nexø også voksede op. Der er vand rundt om stenbruddet. Det ellers flade danske landskab byder ikke på mange deciderede kløfter, men det er der her.

Handlingen udspiller sig over et par timer en lørdag aften om vinteren ved fyraftenstid.

Fortæller: Der er tale om en alvidende fortæller med skiftende synsvinkel.

Relatering: Det vil være oplagt at nævne titler som Dolken, Jeppe på bjerget og Ondskaben

Perspektivering: Arbejdsforholdene i østlandene.