Ældrecheck mindsker gabet mellem rige og fattige ældre

admin

|

26/06/2014

Dagens topnyheder

Den forhøjede ældrecheck, som blev vedtaget i forbindelse med skattereformen i 2012, har for alvor været medvirkende til at udjævne indkomsten mellem de fattigste og rigeste ældre.

Det viser en analyse, som bliver offentliggjort i nyhedsbrevet Tal og Tendenser, der udgives af Ankestyrelsen.

Den fortæller, at dem, der er berettiget til at modtage ældrecheck, i gennemsnit har fået et tilskud på 14.200 kroner.

Dermed ryger deres årsindkomst op på 151.522 kroner, og det betyder, at gabet i gennemsnitsindtægten i forhold til de ældre, der ikke får ældrecheck, på den måde mindskes med 25 procent.

Tidligere har effekten af ældrechecken maksimalt været en 19 procents reduktion af forskellen.

- Tallene viser, at der er sket en større udligning. Forskellen mellem de to grupper er blevet mindre, men samtidig er incitamentet til øget opsparing selvfølgelig også blevet mindre, siger fagredaktør Jakob Janum Gudmar, der har været med til at udarbejde undersøgelsen.

Ældrechecken blev indført i 2004 og udgjorde dengang maksimalt 5100 kroner om året.

I 2014 er det muligt at få 16.200 kroner i supplerende ydelser, hvis man ikke har væsentlige øvrige indtægter, og hvis den samlede formue ikke overstiger 80.300 kroner.

I 2013 modtog 273.174 danskere en ældrecheck, hvilket svarer til 27 procent af befolkningen, der er fyldt 65 år.

Cirka 70 procent af dem fik den fulde ydelse, mens resten på grund af formue eller supplerende indtægt fik en reduceret ældrecheck.

Ifølge et særtræk fra Danmarks Statistiks databaser kostede ældrechecken sammenlagt statskassen næsten 3,9 milliarder kroner sidste år.

Det er en stigning på mere end 1,2 milliarder i forhold til året før og skyldes dels den øgede maksimumsats og dels flere ældre og dermed flere modtagere.

/ritzau/