Bank: Arbejdsmarkedet klarer sig flot

Selv om den danske økonomiske vækst halter, er der dele af økonomien, der klarer sig ganske hæderligt. Et af dem er arbejdsmarkedet.

Trods den lave vækst er det lykkedes den private sektor at fastholde et stort set uændret antal arbejdspladser siden 2010.

Det fremgår af en ny prognose, som Danske Bank-økonomerne har udarbejdet.

Arbejdsmarkedet er ikke upåvirket af krisen, men det er snarere prisen på arbejdskraft end det er mængden af arbejdspladser, der tager en stor del af tilpasningen. Men der vil bliver yderligere tab af job.

- Aktuelt set er væksten dog så lav, at vi må forvente, at det før eller siden udmønter sig i færre arbejdspladser.

- Men vi forventer - trods den lave vækst og de generelt set lave vækstforventninger, at faldet i beskæftigelsen bliver moderat fremadrettet, skriver økonomerne i analysen.

På den baggrund venter økonomerne heller ikke, at bruttoledigheden når op på 175.000 inden udgangen af 2013. I et historisk perspektiv er der tale om et forholdsvis moderat niveau for ledigheden.

Fra slutningen af 2008 til tredje kvartal i år er beskæftigelsen faldet med 166.000 personer.

- Det er et markant tab af arbejdspladser. I det seneste kvartal faldt antallet af beskæftigede med 2000 personer. Måles tabet over et helt år er beskæftigelsen faldet med 14.000 personer.

Derfor skønner økonomerne, at faldet i beskæftigelsen nu kører knapt så hurtigt som i krisen første år.

Trods tabet af beskæftigelse fra 2008 til nu er ledigheden ikke steget tilsvarende. Køen af arbejdsløse er vokset fra 98.300 til et niveau på 165.500 personer i oktober i år.

Når ledigheden ikke stiger i takt med tabet af arbejdspladser, skyldes det, at arbejdsstyrken er skrumpet.

- Det har været overraskende, at arbejdsstyrken har givet sig så voldsomt, som tilfældet har været, påpeger Danske Bank-økonomerne.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip