Bornholm: Politiker ønsker et år gammel sag på sat på dagsorden

Løsgængeren Carl Ilsøe mener nemlig ikke, at han nogensinde fik et svar på en sag fraRønne Havn.

Det skriver han i dette åbne brev til regionsborgmester Winni Grosbøll:

 

Den 29. november 2011 kl. 15:48 sendte den daværende Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning en mail til Kommunalbestyrelsen og Direktionen ”til generel orientering” vedr. sagen om udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn, da sagen ikke blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets seneste møde den 8. november 2011 kl. 15.00.

Kommunaldirektøren slutter sin mail med citat: ”I denne sag er det aftalt, at punktet optages på en kommende ordinær dagsorden. Eventuelle bilag, der ikke fremgik af den udsendte tillægsdagsorden, og det med dagsorden udsendte bilag, vil først tilgå sagen i forbindelse med den kommende behandling.”

Ovenstående behandling har aldrig fundet sted hvorfor undertegnede ønsker sagen nærmere belyst og sat på Kommunalbestyrelsens kommende Dagsorden (torsdag den 20. december 2012) som et punkt på denne.
Politisk og Administrativt Sekretariat, v. Charlotte Matsson udsendte den 8. november 2011  08:33 en tillægsdagsorden til Teknik-og Miljøudvalget 8. november 2011 stilet til: Teknik-og Miljøudvalget; Direktionen;Teknik & Miljø,Chefgruppe; og Kommunalbestyrelsen og Direktion.

TEKSTEN:
Kære Alle.
Tillægsdagsorden og bilag til Teknik-og Miljøudvalgets møde i dag ligger nu i webpolitiker og kan ses via dette link
Venlig Hilsen

Sidst på dagen d. 8. november 2011 var hele sagen m. bilag ”pludseligt” fjernet fra webpolitiker og eksisterede åbenbart ikke mere.

I det efterfølgende referat fra Teknik-og Miljøudvalgets møde fra den 8. november 2011 står der blot under bemærkninger til Dagsorden:  ”Den udsendte tillægsdagsorden blev ikke behandlet.”

På grund af ovenstående ønskes sagen optaget som et selvstændigt punkt på det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Venlig Hilsen

Carl Ilsøe.

 

Dagens Gossip