Dansk Nordea bløder

Tab på over en milliard kroner i juli, august og september er, hvad Nordeas danske afdeling kan præstere. Og det ser rigtigt skidt ud i afdelingen i en bank, der ellers styrer mod rekordindtjening i 2012.

De danske Nordea-filialer fik i tredje kvartal et ordinært resultat på 163,9 millioner kroner, og det er et fald på 72 procent i forhold til kvartalet i 2011.

- Den fortsat vanskelige økonomiske situation har haft en negativ indvirkning på privatkunder og landmænd med stor gæld, skriver banken om Danmark.

Med det store fald ligger Danmark i bunden af indtjeningsskalaen. Polen følger derefter med et fald på 62 procent i det ordinære resultat, mens den finske afdeling fik et fald på 20 procent.

Helt anderledes godt gik det i Norge, hvor det ordinære resultat steg med 39 procent i tredje kvartal i år i forhold til samme kvartal 2011. I de baltiske lande under ét steg resultatet med 15 procent, mens Sverige steg med 11 procent.

Den post, der for alvor tynger budgettet i Danmark, er da også tab på kunderne. Den danske afdeling nedskrev udlånene med over en milliard kroner, og det er 93 procent mere end i tredje kvartal 2011.

- Boligmarkedet er fortsat svagt og præget af et højt antal tvangsauktioner og en generel forsigtighed, når det gælder privatforbrug og investeringer, skriver banken og fortsætter:

- Men de fundamentale forhold i dansk økonomi er stadig forholdsvis stærke med forventning om moderat BNP-vækst i 2012, stærke offentlige finanser, lave renter og lav ledighed.

 

Dagens Gossip