De ældre skal hjælpe sig selv i Sønderborg Kommune

Skrevet af Finn Jensen

|

07/12/2012

Dagens topnyheder

Et nyt projekt ”Hjælp til selvhjælp – mere end vi plejer” i Sønderborg Kommune skal øge livskvaliteten hos de ældre, og 700 medarbejdere skal derfor på kursus.

Undervisningen byder på viden om sundhed, samtaleteknik, positiv brug af ressourcer og tværfagligt samarbejde.

- Hjælpsomheden er meget udtalt hos mange af vores dygtige medarbejdere, og det er jo sådan set en rigtig fin kvalitet. Men fakta er bare, at livskvalitet handler om at kunne klare sig selv så længe som muligt, og derfor skal vi frem til en kulturændring, hvor medarbejderne i højere grad støtter og motiverer vore ældre til at prøve at gøre nogle ting selv. På den måde er vi med til at sikre, at borgerne bevarer deres funktioner og dermed deres livskvalitet så længe som muligt, siger formand for socialudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen.

- Vi tror på, at livskvalitet hænger sammen med i hvor høj grad, man er selvhjulpen, hvilket erfaringer fra andre kommuner også viser. Det betyder jo ikke, at de, som har hjælp behov, ikke får den. Det gør de – og faktisk frigøres der jo ressourcer til netop dem, når andre kan klare mere selv. Samtidig oplever vi, at vore medarbejdere oplever en større arbejdsglæde og udnyttelse af deres faglighed ved at støtte vore ældre i målrettede opgaver. Det giver dem overskud til glæde for borgerne, siger projektleder, Pia Lersø Mortensen.

Medarbejderne i Sønderborg Kommunes forvaltning Social & Sundhed har taget godt imod tilbudet om efteruddannelse i hverdagsrehabilitering.
Karin Bonde, sosu-assistent i distrikt Nordals og forandrings-ambassadør:

- Det er rigtigt godt at få repeteret den faglige viden, vi har fra vores grunduddannelser, og at få ny viden. Det er også en kæmpe fordel, at alle medarbejdere uanset faggruppe er med, så vi møder borgerne ud fra et fælles udgangspunkt. Vi skal arbejde sammen og være loyale over for de mål, der er defineret sammen med borgerne, og det har vi gode forudsætninger for, når vi alle har været igennem samme uddannelsesforløb, siger Karin Bonde, sosu-assistent i distrikt Nordals.

- Jeg håber, at borgerne vil opleve større sammenhæng i den støtte, de får, og at jeg kan være med til at skabe nogle rammer omkring borgerne, hvor de får mulighed for at udvikle sig, få selvtillid og opleve glæden ved mere selvstændighed og livskvalitet i hverdagen, slutter Karin Bonde.