Demens slider de pårørende op psykisk

Demens angriber den syges hjerne, men sygdommen risikerer også at belaste ægtefællen og nære familiemedlemmer så voldsomt, at de selv bliver syge.

En ny undersøgelse, som præsenteres på den internationale demenskonference i København, viser, at fire ud af ti pårørende rammes af depression og angst.

Undersøgelsen omfatter 260 britiske familier og lægger sig tæt op ad tidligere undersøgelser, der viser, at mænd og koner til demente er så pligtopfyldende over for deres syge ægtefælle, at de selv risikerer at blive syge, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

- Også i Danmark ved vi, at man som pårørende belastes i en grad, der betyder, at risikoen for at blive ramt af stress og depression stiger. Symptomer som i sidste ende kan føre til, at den pårørende selv bliver dement, siger han til Ritzau.

Men den britiske undersøgelse giver også håb, for den viser, at en tidlig og effektiv støtte til de pårørende forebygger både depressioner og angst, ligesom de pårørendes livskvalitet generelt stiger.

Ved at sammenligne to grupper af pårørende, hvor den ene fik traditionel hjælp, mens den anden fik støtte fra blandt andre psykologer, konkluderer forskerne, at den ekstra støtte betyder, at de pårørende oftere selv kan passe den demente i hjemmet.

Dermed kan den syge blive i vante omgivelser, samtidig med at samfundet sparer omkostninger til plejehjem.

Om man også i Danmark kan hjælpe pårørende til en større livskvalitet, skal et nyt projekt for demente og deres pårørende i Nordjylland vise.

Fra 1. august og de næste tre år skal i alt 120 demente og deres familier deltage i et kursus og aktivitetsforløb, hvor de pårørende blandt andet undervises i at forstå demens, ligesom de får hjælp til at lave en handlingsplan for behandlingen af deres syge familiemedlem.

Kurset lægger desuden op til, at familierne skal danne netværk på tværs. Det skal forebygge den ensomhed og isolation, som mange demente og pårørende oplever.

/ritzau/

 

Dagens Gossip