Det siger miljøagenturet om Danmark

03/03/2015 07:03

admin

Nyheder

Mest læste i dag

EU's Miljøagentur vurderer i en ny rapport miljøudviklingen i 39 europæiske lande. For Danmark er der trods positive tendenser mange negative punkter.

Nogle pluk fra rapportens afsnit om Danmark:

* Danskernes ressourceforbrug er blandt de højeste i verden.

* Skovarealet vokser og udgør i dag omkring 14,1 procent. Landbruget optager mere end 60 procent af Danmarks areal.

* Landmændenes udledning af kvælstof falder, men brugen af sprøjtegifte ligger stadig over det nationale mål.

* Luftkvaliteten bliver bedre, men fine partikler fra brændeovne og dieselbiler udgør en sundhedstrussel. København overtræder EU's grænse for kvælstofdioxid.

* Grundvandskvaliteten er generelt blevet bedre, men rester af nitrat og sprøjtegifte giver stadig problemer nogle steder.

* Fiskeriet er blevet mere bæredygtigt, men torskebestanden er stadig under pres. Mængden af miljøgifte som TBT og PAH i blåmuslinger bliver færre, men der er for meget kviksølv i vandet.

* Klimaændringerne viser sig gennem flere storme, højere temperaturer, mere årlig nedbør og stigende havspejl.

* Energiforbruget er faldet syv procent fra 1990 til 2012. Andelen af vedvarende energi udgjorde forrige år 23 procent.

* Hver dansker frembringer hvert år 1,8 ton husholdningsaffald. 63 procent genanvendes, 29 procent fyres af i forbrændingsanlæg, og 6 procent ender på losseplads.

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur: "The European Environment. State and Outlook 2015".

/ritzau/