DI roser EU for energiudspil

EU-Kommissionen kan med sit udspil om at reducere udledningen af CO2 med 40 procent frem mod 2030 danne grundlag for en ambitiøs plan for Europas grønne omstilling.

Den sikrer samtidig, at den fremtidige grønne omstilling bliver mere markedsbaseret og omkostningseffektiv i en tid, hvor EU er udfordret af høje energiomkostninger.

Det mener Dansk Industri (DI), der er meget tilfredse med kommissionens udspil, der efter et langvarigt tovtrækkeri blev fremlagt onsdag over middag.

- Vores medlemsvirksomheder efterlyser en ambitiøs energi- og klimapolitik, der tager lige hensyn til vores klima, vores forsyningssikkerhed og vores konkurrenceevne.

- Vi er meget tilfredse med kommissionens udspil, der leverer en række grundige analyser af de udfordringer, vi står over for, siger direktør i DI, Tine Roed, i en kommentar.

DI har gennem de seneste måneder haft en tæt dialog med sine medlemmer om energi- og klimapolitikken.

- Energiomkostningerne har stor indflydelse på muligheden for at drive virksomhed i Europa og Danmark. Derfor er det meget positivt, at EU-Kommissionen også fokuserer på energiomkostninger som en del af energi- og klimaudspillet, siger Tine Roed.

Netop det er helt afgørende med den situation, Europa er i.

- EU-Kommissionen peger på, at et ambitiøst klimamål og EU's kvotehandelssystem i sig selv vil give medlemslande og virksomheder incitament til investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering.

- Det supplerende mål, som kommissionen foreslår for vedvarende energi, vil skabe en større sikkerhed for virksomhedernes investeringer og ligger efter DI's vurdering på et niveau, der understøtter det overordnede klimamål på 40 procent, siger Tine Roed.

I kommissionens udspil lægges der op til, at 27 procent af energien i EU i 2030 skal komme fra vedvarende energi.

/ritzau/

 

Dagens Gossip