Energistyrelsen advarer mod at blokere for drone-signal

Det kan forstyrre både GPS-signaler, flytrafik, ambulancer og politiets nødudstyr, hvis danske fængsler får lov til at benytte såkaldte spotjammere.

Jamming-udstyr udsender bølgesignaler, som kan stoppe de droner, kriminelle bruger til at smugle ulovlige genstande over fængselsmurene.

Men udstyret kan have store konsekvenser, lyder advarslen fra Henry Stech, som er civilingeniør i Energistyrelsen Center for Tele.

- Der er rigtig mange livsvigtige radiosignaler, der kan blive forstyrret af jamming, selv om det på overfladen virker meget uskyldigt, siger Henry Stech.

Det er Energistyrelsen, som skal give tilladelse til at bruge spotjammere.

Det er som udgangspunkt ulovligt, men det er i princippet muligt at give tilladelse til at benytte udstyret inden for tre områder: forsvaret, politiet og statens strafferetlige område.

Der er dog endnu ingen eksempler på, at det benyttes i Danmark.

- Vi vil kunne udstede en tilladelse til fængslerne, men kravene til udstyret vil formentlig være så restriktive, at fængslerne slet ikke kan benytte systemet, siger Henry Stech.

- Det er ikke, fordi vi vil være bagstræberiske eller ikke kan forstå fængslerne, men det kan have mange konsekvenser at forstyrre radiosignaler, tilføjer han.

Både Socialdemokraterne og Venstre har erklæret sig åbne over for alle muligheder, der kan forhindre, at ulovlige genstande bliver smuglet ind i de danske fængsler med droner.

Ifølge retsordfører Trine Bramsen (S) kan der være behov for at benytte såkaldte spotjammere.

- Vi er sådan set åbne over for alle løsninger, der kan stoppe den uacceptable adfærd. Det handler både om, at man får overdækket udearealerne i fængslerne, og at man får indført ny teknologi, der kan blokere for både droner og brug af mobiltelefoner, siger hun.

Kriminalforsorgen har ifølge Energistyrelsen sendt en anmodning om at få lov til at sætte jammere op. Styrelsens jurister forklarede i den forbindelse, at man kan lave en bekendtgørelse, som med godkendelse fra Folketinget giver tilladelse.

Kriminalforsorgen har ikke efterfølgende fulgt op på anmodningen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip