EU lande

27/11/2019 12:28

KC

Nyheder
EU lande
Oversigt over alle lande i EU.
Selvom der i 2019 fortsat er 28 lande, der kan kaldes sig EU lande, så står dette til at ændre sig i 2020, men der er stadig en lang række lande i unionen, og du kan læse om deres historie her.

Mest læste i dag

Det er rart at vide præcis, hvilke lande der er såkaldte EU lande, især i en tid, hvor der er opbrud visse steder med Den Europæiske Union. 

EU lande

Verdensdelen Europa går fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest og helt til Uralbjergene i øst. Endvidere går det fra Middelhavet i syd og helt til Nordpolen. 

Det største land i Europa er Rusland, der både dominerer i areal og i befolkningsantal.

Det mindste er til gengæld Vatikanstaten i Rom.

Det kan være lidt svært at angive præcist, hvor mange lande der er i Europa, da antallet af selvstændige stater eller lande varierer, men der er 47 medlemslande i Europarådet.

Den Europæiske Union er noget andet, og her er der kun 28 lande, der er medlem, så længe det varer, da Storbritannien er i fuld gang med at træde ud af samarbejdet, efter deres nationale afstemning om medlemskabet 2016 endte med et nej til unionen.

Fra 2020 ventes der kun at være 27 EU lande.

Den Europæiske Unions grundsten blev lagt i 1950erne, hvor det startede som et regeringssamarbejde mellem ganske få lande inden for ganske få områder, og har altså med tiden udviklet sig en vidtgående sammenslutning af stater med bl.a. flere fælles lovområder og for de fleste EU lande en fælles møntfod.

Den Europæiske Union blev skabt i forbindelse med Maastrichttraktaten, som trådte i kraft den 1. november 1993.    

Lande i EU

Nogle EU lande har været med fra starten, inden det blev til EU, mens andre er kommet til hen ad vejen. Her kan du se, hvilke lande der er med, og hvornår de indtrådte i samarbejdet:

 • Frankrig (1952)
 • Belgien (1952)
 • Tyskland (1952)
 • Italien (1952)
 • Nederlandene (1952)
 • Luxembourg (1952)
 • Danmark (1973)
 • Storbritannien (1973) – så længe det varer!
 • Irland (1973)
 • Grækenland (1981)
 • Spanien (1986)
 • Portugal (1986)
 • Østrig (1995)
 • Finland (1995)
 • Sverige (1995)
 • Slovenien (2004)
 • Polen (2004)
 • Tjekkiet (2004)
 • Slovakiet (2004)
 • Estland (2004)
 • Letland (2004)
 • Litauen (2004)
 • Ungarn (2004)
 • Cypern (2004)*
 • Malta (2004)
 • Rumænien (2007)
 • Bulgarien (2007)
 • Kroatien (2013)

Disse EU lande bruger Euro

I 2002 skiftede 12 af medlemsstaterne deres lokale møntfod ud med Euro. I dag har 19 EU lande taget euroen til sig som officiel møntfod indtil videre.

Den fælles møntfod gør det lettere at handle landene imellem, og det gør det også umådelig lettere, når man rejser rundt mellem EU landene, at man ikke forholde sig til så mange forskellige valuta, som det tidligere har været tilfældet. 

Her kan du se, hvilke EU lande i alfabetisk rækkefælge, der har valgt Euroen, som møntfod:

 • Belgien
 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederlandene
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Østrig

Et land behøver dog ikke at være medlem af EU for at tage møntfoden som deres egen. De skal blot være europæiske, og det kan give rigtig god mening for nogle småstater, da Euroen i dag er den anden vigtigste valuta. 

Et eksempel på et land, der har gjort det, er Monaco, der ikke er at finde blandt EU lande, men altså er et Euro-land.

Den vigtigste valuta er fortsat den amerikanske dollar, men hvis alle de europæiske lande tog møntenheden til sig, ville det med tiden måske kunne ændre sig.

Det er dog ikke en udvikling der ligger lige for som tingene står i dag.

Fordelene ved at være et EU land

Som borger eller virksomhed i et af de mange EU lande har man en række fordele, der tager udgangspunkt i det man kalder det indre marked, og det betyder bl.a. at:

 • EU- borgere frit kan rejse rundt mellem de forskellige EU-lande.

 • EU- borgere frit kan bosætte sig og arbejde i de forskellige EU-lande.

 • Flytte penge over EU-landegrænserne.

 • Sælge varer eller tjenesteydelser uden restriktioner i andre EU lande.

Det indre marked anses i dag for at være verdens meste åbne og ikke mindst højest udviklede marked, og udover de nævnte fordele giver EU lande også følgende fordele:

 • Du kan bruge dine telefon uden ekstra omkostninger i andre EU lande.

 • Du kan bruge dine online-tjenester uden ekstra omkostninger.

 • Dine personoplysninger er beskyttet af EU-lovgivningen.

 • Dine rettigheder som rejsende er beskyttet i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger, når du rejser med fly, tog, skib eller bus.

 • Du kan få hjælp til uddannelse via programmer.

 • Du kan få støtte til din virksomhed via forskellige ordninger.