EU varsler optrappet indsats mod terrorisme

EU-Kommissionen og det nytiltrådte lettiske EU-formandskab lægger i kølvandet på onsdagens terrorangreb i Paris op til endnu en skærpelse af EU's og EU-landenes fælles indsats mod terrorisme.

Letlands premierminister, Laimdota Straujuma, siger på et pressemøde torsdag i den lettiske hovedstad, Riga, blandt andet, at hun allerede i næste uge vil gøre endnu et forsøg på at få en aftale i stand med Europaparlamentet om at lave et europæisk register over flypassagerer.

- Da vi mødtes til EU-topmøde i december, bad Schulz (Europaparlamentets formand, red.) formandskabet og kommissionen om hjælp til at få en aftale i stand med Europaparlamentet.

- Jeg vil nu tage sagen op med Europaparlamentet igen, siger Letlands premierminister, Laimdota Straujuma.

EU's medlemslande blev allerede for mere end to år siden enige om, at det skal være muligt for landenes efterretningsmyndigheder at følge flyrejsende inden for EU gennem et register med oplysninger om blandt andet navne, adresser, rejseruter, bagage og billetkøb.

Men Europaparlamentets borgerrettighedsudvalg har blokeret for en aftale, blandt andet af frygt for privatlivets fred.

Premierminister Straujuma varsler på pressemødet torsdag sammen med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, også en række andre tiltag.

- Den lettiske indenrigsminister holdt i går møde med en arbejdsgruppe i Bruxelles for at vurdere situationen i lyset af de tragiske begivenheder i Paris. I dag har vi også diskuteret de temaer med EU-Kommissionen, og vi har skrevet en hel liste over tiltag på europæisk plan.

- Jeg vil ikke læse hele listen op. Men der er helt afgjort behov for handling for at forhindre, at terrorisme underminerer vores tillid til hinanden og vores fælles værdier, siger Letlands premierminister.

Kommissionsformand Juncker siger, at kommissionen til februar kommer med helt nye forslag til terrorbekæmpelse.

- Der er en række nye veje, vi må søge at gå.

- Jeg ønsker ikke at gå i detaljer nu. Terrorbekæmpelse er i første omgang en sag for de enkelte medlemslande. Men der er også en del for os at gøre i forsøget på at blive mere effektive, især hvad angår forebyggelse, siger Juncker.

/ritzau/

 

Dagens Gossip