FAKTA: Det er posttraumatisk stresslidelse

En 36-årig krigsveteran har været forsvundet siden lørdag eftermiddag. Han lider af posttraumatisk stresslidelse - PTSD - og både familien og politiet frygter, at han vil forsøge at tage sit eget liv.

* Posttraumatisk stresslidelse - PTSD - er en psykisk lidelse, der kan optræde, efter at man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom blandt andet krig, tortur, voldtægt, overfald, alvorlige ulykker, terroristangreb og røveri.

* PTSD er beskrevet langt tilbage i tiden. Der er skriftlige beskrivelser tilbage fra den amerikanske borgerkrig, hvor lidelsen var kendt som Da Costas Syndrom. Under Første Verdenskrig blev lidelsen kaldt granatchok.

* Det antages, at cirka en procent af befolkningen til enhver tid lider af PTSD.

* Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) lavede i 2012 en undersøgelse af de cirka 26.000 danske soldater, som havde været udsendt på internationale missioner for Danmark i årene 1992-2009.

* Hver sjette af dem havde siden udsendelsen enten fået en psykiatrisk diagnose, medicin mod psykiske sygdomme eller behandling for stofmisbrug.

* Især soldater, der havde været udsendt på missioner til det tidligere Jugoslavien var ramt af psykiske sygdomme og selvmord.

* Det skyldes ifølge forskerne formentlig, at psykiske problemer ofte først viser sig mange år efter udsendelsen.

* Vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud er hyppige. De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte.

* Mange genoplever til stadighed den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn.

* PTSD er en relativ langvarig og ikke sjælden kronisk tilstand.

* Ved kronisk PTSD har man perioder med øgede symptomer, hvorefter lidelsen går tilbage eller mildnes, men for nogen kan symptomerne være konstante og alvorlige i lang tid.

Kilder: sundhed.dk, netdoktor.dk,

/ritzau/

 

Dagens Gossip