FAKTA: Disse retsakter skal danskerne stemme om

Her er den pakke af retsakter, som regeringen, SF, Venstre og De Konservative vil bede danskerne om at stemme ja til ved udgangen af de første tre måneder af 2016:

* Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

* Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre og forordningen om den civilretslige beskyttelsesordre.

* Menneskehandelsdirektivet

* Direktivet om seksuelt misbrug af børn

* Cybercrime-direktivet

* Direktivet om markedsmisbrug - reglerne sætter minimumkrav for, hvad der er strafbart som markedsmisbrug

* Konkursforordningen - reglerne gør det nemmere for danske kuratorer at indhente aktiver i konkursbo i andre EU-lande

* Arveretsforordningen

Disse retsakter har partierne valgt fra:

* Offerdirektivet

* Retshjælpsdirektivet

* Direktivet om ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager

* Direktivet om ret til information i straffesager

* Direktivet om ret til advokatbistand

* Forordningen om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

Kilde: Statsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip