FAKTA: EU's aftaler med Ukraine, Georgien og Moldova

Skrevet af admin

|

27/06/2014

Dagens topnyheder

Sidste del af den omfattende frihandels- og associeringsaftale mellem EU og Ukraine er fredag blevet skrevet under ved en ceremoni i forbindelse med et topmøde i Bruxelles.

Også Moldova og Georgien har fået lignende aftaler i hus med unionen.

Hvad aftalerne går ud på:

* Associeringsaftalerne skal styrke det politiske og det økonomiske samarbejde mellem EU og de pågældende tredjelande og sigter samtidig mod at integrere landene gradvist i EU's indre marked.

* Reformer - EU og hvert af landene vil samarbejde om at lave reformer i landene på en række områder som retshåndhævelse, vækst og økonomisk genopretning, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse samt indenfor energi- og transportsektorerne, industriel udvikling, social beskyttelse, kultur og uddannelse.

* Værdier - Der lægges vægt på demokrati og retsstatsprincippet, menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og en velfungerende markedsøkonomi.

* Handel - Aftalerne vil gradvist fjerne toldsatser og kvoter. Lovene i forskellige handelssektorer skal harmoniseres for at åbne markederne for hinanden.

De næste skridt:

* Efter underskriftsceremonierne følger en proces, hvor både EU og de tre tidligere sovjetrepublikker skal ratificere aftalerne. Det vil tage kort tid i i hvert fald Ukraine, men kan tage op til to år i EU. Derfor beslutter man, at dele af aftalerne praktisk kan træde i kraft tidligere.

* Der skal også oprettes forskellige politiske organer i EU og i de tre lande, som skal sørge for at få arbejdet med aftalerne til at glide.

Historien bag:

* 30. marts 2012 - Ukraine for-underskrev associeringsaftalen med EU, hvorefter den blot skulle rettes til juridisk og sprogligt.

* 28. november 2013 - EU og Ukraine skulle have skrevet hele frihandels- og associeringsaftalen under til et topmøde i den litauiske hovedstad, Vilnius. Men den daværende ukrainske præsident, Viktor Janukovitj, hoppede fra.

Samtidig for-underskrev EU's ledere og Georgien og Moldovas præsidenter deres frihandelsaftaler. Det var dengang meningen, at den endelige underskrift først skulle finde sted i efteråret 2014.

* 21. marts 2014 - Den politiske del af aftalen mellem EU og Ukraine blev underskrevet ved et topmøde i Bruxelles. Kort derefter besluttede EU at oprette en økonomisk hjælpepakke til Ukraine og fjernede stort set alle toldsatser på importerede ukrainske varer som forskud på frihandelsaftalen.

* 27. juni 2014 - Den resterende del af aftalen med Ukraine samt de fulde aftaler med Georgien og Moldova skrives under på topmøde i Bruxelles.

/ritzau/