FAKTA: Her er de nye ynglende fuglearter

Der er blevet fundet otte nye ynglende fuglearter i første sæson af Dansk Ornitologisk Forenings store undersøgelse af fuglebestanden i Danmark, Atlas III. Her er arterne, der er blevet fundet:

* Biæder: Registreret 3 ynglepar i ynglesæsonen 2014

* Hvidvinget korsnæb: Fundet en halv snes par i år

* Kongeørn: Ynglebestand på tre par i Nordjylland

* Nilgås: Arten spås at brede sig de næste år. Indtil videre er 15-20 ynglepar fundet

* Rovterne: Er set i syv steder. Yngler især på Saltholm

* Rødhovedet and: Fundet få ynglepar i den sydøstlige del af Danmark

* Sølvhejre: Arten spås at kunne brede sig til det meste af landet de kommende årtier. Indtil videre er to par fundet på Saltholm i Øresund

* Vandrefalk: Omkring 15 ynglepar er fundet, imens bestanden skønnes at vokse yderligere

* Hvis man vil ud og spotte nogle af de nye arter, kan man søge i Dansk Ornitologisk Forenings database og finde ud af, hvor arten tidligere er set: http://dofbasen.dk/search/

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

/ritzau/

 

Dagens Gossip