FAKTA: Her er Löfvens regeringsgrundlag

Sveriges nye regering er endelig faldet på plads fredag efter valget til Riksdagen 14. september.

Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfvens regering består af 24 ministre. Miljöpartiet (MP) får seks ministerposter, mens Socialdemokraterna (S) tager de øvrige 18 pladser.

Her er et resumé af de to partiers regeringsgrundlag:

* INFRASTRUKTUR:

- Renovering og udbygning af jernbanenettet og investeringer i infrastrukturprojekter. Blandt andet nye højhastighedslinjer, metro og letbaner, bedre kollektiv trafik og investeringer i vejnettet.

* BOLIGPOLITIK:

- 250.000 boliger skal bygges frem mod 2020. Kommunerne skal tilføres penge til øget byggeri. Udlån til nybyggeri skal styrkes.

* ARBEJDSMARKED:

- Arbejdsformidlingen skal reformeres.

- Unge arbejdsløse skal inden for 90 dage tilbydes et job, praktikplads eller uddannelse.

* UDDANNELSE:

- Der skal ansættes flere på skolerne, så lærerne har mere tid til deres arbejde og ikke skal bruge så meget tid på administration.

- Privat lektiehjælp skal afskaffes. Alle skal have mulighed for lektiehjælp uanset indkomst.

- Alle unge under 18 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

- Flere pladser på landets universiteter og kvaliteten af undervisningen skal hæves.

* MILJØ OG NATUR:

- Sverige skal reducere sine CO2-udledninger i et tempo, der sikrer en bæredygtig global udvikling.

- Der indføres støtte til lokale klimainvesteringer og grønne biler.

- Mindre affald og mere genanvendelse.

* ENERGI:

- Atomkraft skal erstattes med vedvarende energi og energieffektivisering. På sigt skal Sverige have 100 procent vedvarende energi.

- Støtten til havbaseret vindkraft og solkraft skal øges.

* LIGESTILLING:

- Hæmmende kønsroller og strukturer skal bekæmpes.

- Straffen for alvorlige sædelighedsforbrydelser skal strammes. Køb af seksuelle tjenester i udlandet skal kriminaliseres.

- Forskellen på kvinder og mænds lønningerne skal mindskes, derfor skal der hvert år laves lønundersøgelser.

- Hvis ikke andelen af kvinder i de børsnoterede selskabers bestyrelser er oppe på 40 procent i 2016, vil regeringen fremsætte et lovforslag om kvotering.

* VELFÆRD OG SUNDHED:

- Sundhedsplejen skal styrkes, så det bliver nemmere at få hjælp til at bekæmpe spiseforstyrrelser, angst og depression.

- Psykisk syge og personer med nedsat funktionsevne skal have bedre mulighed for at at få pleje, bolig, rehabilitering og blive beskæftiget.

- Tilgangen til professionelle medarbejdere, den nyeste viden og de mest avancerede behandlingsmetoder skal forbedres.

- Ældreplejen skal forbedres igennem mere personale.

- FN's børnekonvention skal gøres til svensk lov.

KULTUR OG IDRÆT:

- Børn og unge skal have bedre muligheder for at deltage i idræts- og friluftsaktiviteter og gå på musik- og kulturskoler.

- Der indføres fri entré på de statslige museer.

RACISME OG INDVANDRING:

- Grundskoler og gymnasier skal arbejde med at bekæmpe racisme.

- Sverige skal have en human asylpolitik og være et fristed for dem, som flygter fra forfølgelse og undertrykkelse.

- Sverige vil arbejde for at skabe flere lovlige måder at søge asyl på i EU og for at få andre EU-lande til at tage imod flere flygtninge.

- Det er forældet at føre integrationspolitik, som er skilt fra arbejds-, velfærds- og uddannelsespolitikken. Integrationsministeren afskaffes.

* UDENRIGSPOLITIK

- Sverige skal ikke søge Nato-medlemskab. I stedet skal svensk sikkerhedspolitik bygges på et øget samarbejde i Norden, Østersøområdet, EU og FN.

- Sverige vil arbejde for, at EU tager et større ansvar for sikkerhed og udvikling globalt såvel som i EU's nærområde.

- Regeringen vil styrke det nordiske forsvarssamarbejde, ikke mindst det svensk-finske.

Kilde: regeringen.se

/ritzau/

 

Dagens Gossip