FAKTA: Her er regeringens energiaftale til vækstpakken

SR-regeringen og partierne bag energiforliget er blevet enige om en delaftale på energiområdet, som udgør den sidste del af den store vækstpakke med over 100 tiltag for at sparke gang i væksten.

De Konservative står som det eneste parti fra energiforliget uden for aftalen, som blandt andet indeholder følgende:

* Forsyningssikkerhedsafgiften bliver tilbagerullet - herunder også den afgift, som populært er kendt som brændeafgiften. Det indebærer blandt andet, at elvarmeafgiften og energiafgiften på fossile brændsler sættes ned.

* Tilbagerulningen skal finansieres ved at hæve bundskatten og reducere den grønne check.

* Bundskatten bliver hævet med 0,28 procentpoint. Imens bliver grøn check reduceret fra 1300 kroner til 875 kroner. Begge initiativer skal være fuldt indfaset i 2020.

* Forsyningssikkerhedsafgiften dækker al rumvarme - altså varme fra biomasse og fossile brændsler.

* PSO-udgifterne bliver samlet set nedsat med 13,2 milliarder kroner frem mod 2020. PSO (Public Service Obligations - det vil sige offentlige serviceforpligtigelser) er en grøn elafgift for forbrugere og virksomheder.

* Opførelsen af havvindmølleparken Kriegers Flak bliver udskudt med to år. Parken skal derfor senest være færdig ved udgangen af 2021.

* De to ekstra år forventes at indbringe omkring 115 millioner kroner i 2018 og cirka 640 millioner kroner i 2020 - dog vil beløbet afhænge af det faktiske tidspunkt for opførelsen af parken ud for Møn.

* På trods af tidsforlængelsen forventes det stadig, at 53 procent af den strøm, som danskerne vil bruge i 2020, kommer fra vindmøller.

* Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Kilder: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Energinet.dk.

/ritzau/

 

Dagens Gossip