FAKTA: Regeringen kortlægger udfordringer ved inklusion

Elever med særlige behov skal sikres bedre rammer.

Det mener regeringen, som derfor har nedsat en ekspertgruppe, der skal lave et eftersyn af inklusionsindsatsen og komme med en række konkrete anbefalinger til arbejdet med inklusion.

* Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal kommer til at stå i spidsen for gruppen, der derudover består af tre kommunale repræsentanter, to lærere, en pædagog, en repræsentant fra PPR og to repræsentanter for eleverne.

* Herudover vil der blive nedsat en større referencegruppe bestående af folkeskolens parter, relevante vidensaktører og forskere på området.

* Grupperne skal kortlægge inklusionsområdet gennem en række undersøgelser. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til arbejdet med inklusion, som skal være nemme for kommunerne og skolerne at iværksætte.

Eftersynet skal:

* Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse.

* Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper.

* Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.

* Anbefalingerne skal være klar om seks måneder.

* Udover ekspertgruppens arbejde vil regeringen også indlede et tæt samarbejde med Kommunernes Landsforening om inklusionsindsatsen med henblik på at understøtte området bedst muligt.

Kilder: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

/ritzau/

 

Dagens Gossip