FAKTA: Se forløbet i Irak-sagen

* 13. september 2011 stævner en irakisk fange den danske stat for at have været medansvarlig for, at han under en danskledet operation i det sydlige Irak, Operation Green Desert, 25. november 2004 blev udsat for krænkelser, som danske soldater angiveligt medvirkede til, og senere for tortur i et irakisk fængsel.

* Siden har otte andre irakere lagt sag an mod Forsvarsministeriet, og 28. september 2012 afleverede irakernes advokat, Christian Harlang, yderligere to stævninger, så i alt 11 irakere har sager kørende mod Danmark ved Østre Landsret.

* 18. oktober 2012 står tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard frem i Ekstra Bladet med videooptagelser, der viser, at danske soldater ser til, mens irakiske sikkerhedsstyrker slår og sparker civile irakere under Operation Green Desert.

* Samme dag beder daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) forsvarschefen om at se på sagen og opfordrer andre soldater til at stå frem med videoer.

* 19. oktober 2012 hævder tidligere reserveofficer og tolk Jamal Hammoud over for flere medier, at han stod ved siden af Anders Kærgaard og Kærgaards chef, oberst John Dalby, da de fik besked om, at irakerne "fik en ordentlig omgang høvl" under operationen i 2004.

* Samme dag iværksætter forsvarschef Peter Bartram en tilbundsgående undersøgelse af de faktiske forhold i sagen, og forsvaret opretter en hotline, hvor nuværende eller tidligere soldater, der ligger inde med videoer eller viden om operationen, kan melde sig.

* 24. oktober 2012 tilbyder de 11 irakere at indgå forlig med Forsvarsministeriet. De er villige til at droppe sagen mod en undskyldning og 50.000 kroner i erstatning.

* Forsvarsministeren afviser tilbuddet om forlig, da han ønsker, at sagen bliver fuldt opklaret.

* 28. december 2012 stævner yderligere 12 irakere den danske stat for overgreb begået i forbindelse med operation Green Desert. Ifølge advokat Christian Harlang er det de irakere, som ses i de videooptagelser, som den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard offentliggjorde i oktober.

* 23. maj 2013 fastslår forsvarschef Peter Bartram, at det er "overvejende sandsynligt", at det var danske soldater, som stod bag det omstridte filmklip fra Operation Green Desert.

Efter en større undersøgelse afleverer forsvaret en redegørelse til forsvarsministeren. I redegørelsen beklager forsvaret, at der tidligere er givet forkerte svar, når der er blevet spurgt til, om de danske soldater har filmet under Operation Green Desert.

* 17. september finder Højesteret, at irakernes dårlige økonomi, hvis de ikke får fri proces, reelt vil afskære dem fra de anlagte sager mod forsvaret. "Højesteret fritager de 11 for at stille sikkerhed for sagsomkostningerne".

Hermed underkender Højesteret Østre Landsret og Kammeradvokaten.

* 3. december: Procesbevillingsnævnet afviser at give irakerne fri proces. Begrundelsen er Forsvarsministeriets forældelsesindsigelse.

/ritzau/

 

Dagens Gossip