FAKTA: Se hvad EU-lederne har besluttet på deres topmøde

Her er et resumé af de væsentligste punkter af det, EU-landene forpligter sig til i de skriftlige konklusioner fra torsdagens topmøde:

- Migration:

* Det er en fælles forpligtelse og kræver solidaritet og ansvarlighed at håndtere flygtninge- og migrantkrisen.

* Leve op til de løfter, de gav på topmødet 23. september - blandt andet om økonomiske bidrag.

* Den fælles handlingsplan med Tyrkiet hilses velkommen. Hvis Tyrkiet leverer sit, sætter EU blandt andet fart i planerne om visumliberalisering. Der er også løfte om at øge EU's politiske og økonomiske engagement i Tyrkiet og sætte ny energi i optagelsesforhandlingerne.

* Midt i november er der topmøde på Malta med afrikanske lande. Fokus bliver på effektiv tilbagesendelse, optrevling af kriminelle netværk og forebyggelse af ulovlig migration - samtidig med en reel indsats for at tackle de bagvedliggende årsager og støtte Afrikas socioøkonomiske udvikling.

* Afsøge mulighederne for at etablere sikre modtagecentre i berørte regioner og sikre bedre udsigter og passende behandling af flygtninge og deres familier - heriblandt adgang til uddannelse og job, indtil de om muligt kan vende hjem.

* Øgede bidrag til relevante FN-agenturer og EU's egne fonde til håndtering af Syrien og Afrika.

* Styrket beskyttelse af EU's egne ydergrænser, blandt andet ved øgede beføjelser til grænseagenturet Frontex og snarlige friske forslag fra EU-Kommissionen.

* Etablere flere hot spots for at sikre identificering, registrering, fingeraftryk og modtagelse af ansøgere med behov for international beskyttelse - samtidig med at man sikrer en effektiv viderefordeling eller hjemsendelse.

* Øget samarbejde mellem landene og øgede beføjelser til Frontex til hjemsendelse, herunder fokus på at udstyre afviste asylansøgere med diverse rejsedokumenter.

* Princippet "mere for mere" skal belønne tredjelande, der samarbejder med EU om at tage afviste asylansøgere retur.

- Syrien: Assadregimet bærer hovedparten af ansvaret for 250.000 dræbte og millioner af fordrevne. EU er fuldt engageret i forsøget på at finde en politisk løsning i tæt samarbejde med FN. Der kan ikke opnås varig fred i Syrien under landets nuværende ledelse. De nylige russiske angreb på den syriske opposition er bekymrende og risikerer at optrappe den militære konflikt yderligere.

- Libyen: Den nylige FN-aftale bydes velkommen, og EU tilbyder betydelig politisk og økonomisk støtte til den kommende nationale samlingsregering.

- Storbritannien: Topmødet blev orienteret om den videre proces for de britiske planer om en folkeafstemning om EU-medlemskabet. Sagen er på dagsordenen igen til december.

KILDE: Konklusioner fra møde i Det Europæiske Råd 15. oktober 2015.

/ritzau/

 

Dagens Gossip