Forlig om finansiering til små og mellemstore virksomheder

Der skal etableres en række nye finansieringsmuligheder i Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. over de næste tre år. Initiativerne vil blive iværksat inden udgangen af 2012.

- Jeg er meget glad for, at vi med aftalen om en kreditpakke får skabt en række nye muligheder, der kan imødekomme sunde virksomheders behov for vækst- og eksportfinansiering. De nye finansieringsmuligheder vil træde i kraft inden årets udgang. Inklusive privat medfinansiering skaber kreditpakken basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. over de næste tre år. Det styrker virksomhedernes muligheder for at skabe udvikling, vækst og job, siger erhvervs- og vækstminister  Annette Vilhelmsen (SF).

Vækstfonden får inden for en ramme på 5,5 mia. kr. mulighed for at tilbyde efterstillede lån og vækstgarantier. Samtidig omlægges de eksisterende vækstkautionsordninger og Kom-i-gang-lån i Vækstfonden, så Vækstfonden fremover vil kunne tilbyde små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr. Herudover åbner Eksport Kredit Fonden som noget nyt for garantier for investeringslån til eksportvirksomheders produktionsfaciliteter i Danmark.

Samtidig arbejder regeringen med inddragelse af forligskredsen på at udvikle rammerne for et marked for erhvervsobligationer i Danmark som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder.

 

Dagens Gossip