Hammond: Selvmord i Grønland stiger med industriel udvikling

Selvstændighed er fortsat et mantra for formanden for Grønlands selvstyre, Aleqa Hammond, men deltagerne på den norske konference Arctic Frontiers i Tromsø oplevede tirsdag, at hun fokuserede mere på sundhed i Grønland end på opgøret med Danmark.

- En øget industriel aktivitet og en mere intens skibsfart påvirker og udfordrer samfundet. Det har den positive effekt, at flere vil komme i arbejde og tjene penge, ligesom sundheden vil blive bedre blandt folk, siger Aleqa Hammond og tilføjer:

- Men der er på den anden side også negative effekter, nemlig at vi mister vore traditionelle værdier, og det får antallet af selvmord til at vokse dramatisk. Ikke bare hos os, men også hos vore naboer. De effekter må vi dæmme op for, siger hun.

Fra at være et traditionelt fisker- og fangersamfund, hvis indbyggere udfoldede sig fysisk i deres arbejde, er en stadig stigende del af Grønlands befolkning beskæftiget med stillesiddende arbejde, hvilket medfører flere hjertetilfælde.

Aleqa Hammond tror fuldt og fast på, at Grønland vil være i stand til at kaste koloniåget af sig, overvinde klimaforandringerne og være parat til at udnytte de nye muligheder, der følger med en blomstrende råstofindustri.

- Vi har gennemgået en udvikling i samarbejde med Danmark i de sidste 20 år, men vores vigtigste opgave nu er ikke at ødelægge vores traditionelle livsstil, selvom landet er i stadig forandring, siger Aleqa Hammond.

Den grønlandske regeringsleder lader konferencedeltagerne vide, at forbindelsen mellem Grønland og Danmark er unik. Men hun understreger samtidig, at landet er nødt til at have en bredere funderet økonomi for at kunne opnå den ønskede selvstændighed.

- Bloktilskuddet er et meget begrænset beløb i forhold til, hvad der kan komme ud af mineprojekter i Grønland, og det er det, vi skal bygge vores fremtidige økonomi på, understreger Hammond.

/ritzau/

 

Dagens Gossip