Klagenævn stopper kortvarigt aftenarbejde på metroen

Der må ikke udføres støjende arbejde om aftenen ved metrobyggeriet ved Marmorkirken og Hovedbanegården i København.

Det fremgår af den endelige afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, efter at naboer har klaget over de store støjgener fra metrobyggepladserne.

- Natur- og Miljøklagenævnet har i dag truffet endelig afgørelse i sagerne vedrørende metrobyggepladserne ved Marmorkirken og Københavns Hovedbanegård.

- De ændringer, som nævnet har foretaget i Københavns Kommunes afgørelser, betyder, at der ikke må udføres støjende arbejde på byggepladserne i aftentimerne og for Københavns Hovedbanegårds vedkommende i dagtimerne om lørdagen, skriver Natur- og Miljøklagenævnet i en pressemeddelelse.

Naboerne skal dog ikke glæde sig for meget over afgørelsen. Om bare en uge - den 1. juli - træder en ny lov nemlig i kraft, som vil tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og igen åbne op for aftenarbejde.

Regeringen har sammen med Venstre, DF og SF vedtaget en såkaldt nabopakke med bedre erstatning og mulighed for genhusning til naboerne, som til gengæld ikke længere kan klage over støjgenerne.

Derfor får afgørelsen kun lille betydning i den efterhånden langvarige støjstrid mellem Metroselskabet og naboer til metrobyggepladserne.

Aftenbyggeriet ved Marmorkirken og Hovedbanegården blev stoppet tidligere på måneden, da Natur- og Miljøklagenævnet kom med et udkast til en afgørelse. Siden har sagen været i høring hos sagens parter, men det har ikke ændret på afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet har lagt afgørende vægt på, at naboerne i forbindelse med aftenarbejdet udsættes for "sundhedsmæssigt skadelig støjforurening, som påvirker deres mulighed for hvile og restitution i betydeligt omfang".

- Uanset den samfundsmæssige betydning knyttet til rettidig færdiggørelse af cityringen finder nævnet derfor, at der ikke kan accepteres en udvidet arbejdstid med så voldsom en støjbelastning, lyder det i afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse lyder, at støjgrænsen ved Marmorkirken maksimalt må være 95 decibel på hverdage i tidsrummet klokken 7-18 og 77 decibel på lørdage i tidsrummet kl. 9-15.

Ved Københavns Hovedbanegård tillades der støj på op til 87 decibel på hverdage indtil klokken 18.

/ritzau/

 

Dagens Gossip