Kolding Kommune indgår aftale med Tryghedsplejen

Skrevet af Elo Christoffersen

|

01/10/2013

Dagens topnyheder

Kolding Kommune har indgået aftale med tre private firmaer, der skal stå for privat hjemmehjælp. Blandt firmaerne er det stærkt omdiskuterede firma, Tryghedsplejen, som i sidste uge blev hængt ud for urent trav i TV2-programmet, Operation X. De to øvrige firmaer er Trekantens Rengøring og Attendo A/S.

Valget af de tre firmaer er sket efter en udbudsrunde. De tre private firmaer skal fra 1. januar 2014levere hjemmehjælp til de borgere i kommunens som er visiteret til ydelsen.

Borgerne kan fra denne dato frit vælge, om de vil benytte sig af ét af de tre firmaer, eller om de vil gøre brug af kommunens egen hjemmehjælp og hjemmepleje.

Ud over de tre firmaer er kommunen fortsat i dialog med yderligere to leverandører, og det forventes, at der senere vil indgås en af disse leverandører.

Det understreges fra kommunen, at i kontrakterne med private firmaer er det udførligt præciseret, hvilken kvalitet der skal leves op til i ydelserne og hvilke kvalifikationer, personalet skal have for at kunne arbejde for Kolding Kommune, ligesom kontrakterne indeholder fastsatte timepriser for de enkelte ydelser.

Endvidere præciseres, at der fra kommunens side vil blive kontrolleret, at kommunen får den ”vare” der betales for.

Direktør Lone Vesterman Rasmussen fra Kolding Kommune lægger ikke skjul på, at der nu fokuseres på kontrollen.

Det skyldes udsendelsen i TV2, hvor der blev påvist tilfælde af svigt netop hos Tryghedsplejen, som havde anvendt personale, som ikke levede op til de uddannelsesmæssige krav blandt personalet og at firmaet havde udskrevet regninger for ydelser som var udført.

Forhold som fik flere kommuner til at afbryde samarbejdet med Tryghedsplejen. Her i blandt Vejle Kommune. Men det har altså afskrækket Kolding Kommune for at indgå kontrakt med firmaet.

I løbet af de næste par uger vil alle, der er visiteret til at modtage hjælp, modtage et brev fra kommunen, hvori der er beskrevet, hvordan man skal forholde sig i forhold til at vælge en af leverandørerne, som pr. 1. januar leverer hjemmehjælp og hjemmepleje i Kolding.