Kontanthjælpsmodtagere skal arbejde mindst seks uger

Regeringen vil indføre en "reel" rådighedspligt for kontanthjælpsmodtagere. Det bliver i form af et krav om 225 timers arbejde inden for et år.

Det siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) på et pressemøde fredag, hvor han også præsenterer regeringens længe ventede kontanthjælpsloft.

Samlet set skal ændringerne gøre, at kontanthjælpsmodtagere får en større økonomisk tilskyndelse til at tage et lavtlønnet arbejde.

- Ved at lave et nyt kontanthjælpsloft og genindføre og udvide 225-timers-reglen, vil vi også styrke beskæftigelsen og integrationen i Danmark, siger Jørn Neergaard Larsen.

Der har tidligere været en 225-timers regel, der stillede krav om, at et ægtepar, hvor begge var på kontanthjælp, skulle have minimum 225 timers arbejde inden for et år. Ellers ville den ene kontanthjælp ryge.

Det er den regel, der kommer tilbage, men nu i udvidet form, så den også kommer til at omfatte enlige.

De skal også præstere mindst 225 timers arbejde inden for et år, ellers bliver deres kontanthjælp sat ned med 1000 kroner for dem, der er over 30 år og med 500 kroner for dem under 30, der får en lavere kontanthjælpssats end de ældre.

Et ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, skal efter et år hver især dokumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af det seneste år for at fastholde retten til fuld kontanthjælp.

- Hvis den ene person ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge personer ikke lever op til rådighedsreglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp, skriver Beskæftigelsesministeriet i sit oplæg.

Så snart begge har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Ud over de enlige og ægtepar bliver reglen også udvidet til ikke blot at omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere, men også de såkaldt aktivitetsparate, hvis det står til regeringen.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ifølge Beskæftigelsesministeriets hjemmeside personer, der har "sammensatte og komplekse problemer".

Kun personer, der har meget begrænset arbejdsevne, skal ifølge regeringen være undtaget fra kravet om at levere 225 timers arbejde på et år.

Beskæftigelsesministeriet mener, at der er en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, fremgår det af de dokumenter, ministeriet har offentliggjort om reformen.

- Problemstillingen er særligt aktuel for ægtepar på kontanthjælp. Siden slutningen af 2011 er antallet af ægtepar, der modtager kontanthjælp, steget med 50 procent, skriver ministeriet.

- Udviklingen skal ses i lyset af, at starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen blev afskaffet pr. 1. januar 2012, hedder det videre.

DF har på forhånd erklæret sig positiv over for et gensyn med reglen.

 

Dagens Gossip