Kontroversielt lovforslag møder massiv politisk modvind

Din lønseddel og dit statsborgerskab er nogle af de oplysninger, som Arbejdstilsynet får lov til at tjekke, hvis et nyt lovforslag bliver gennemført. Men lige nu er der ikke flertal for at vedtage loven blandt politikerne på Christiansborg.

Dermed kan det kontroversielle forslag bringe regeringen i mindretal. Det skriver Berlingske. Indtil nu er det kun SF, der bakker op om De Radikale og Socialdemokraternes forslag.

Venstre kritiserer forslaget for at være "unødvendig kontrol" og for at sætte "borgernes retssikkerhed over styr". Samme melding kommer fra Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen.

- Vi ser det som et klart skred i forhold til borgernes retssikkerhed. Regeringen ser det åbenbart sådan, at målet - at bekæmpe social dumping - er vigtigere end midlet - at snage i millioner af borgeres private oplysninger. Men midlet er jo fuldstændig overdrevet, siger han til Berlingske og får opbakning fra både DF og De Konservative.

Bliver lovforslaget fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vedtaget kan omkring 2,8 millioner borgere i Danmark få tjekket deres lønoplysninger af Arbejdstilsynet.

Desuden skal tilsynet ifølge forslaget have adgang til oplysninger om de ansattes statsborgerskab, og hvornår de eventuelt er indrejst til Danmark.

Oplysningerne skal afsløre virksomheder, hvor der er risiko for social dumping, og dataene skal indhentes hos Skat og cpr-registret, hvor Arbejdstilsynet i dag kun har en begrænset adgang.

Forslaget er allerede blevet kritiseret af en række organisationer.

Dansk Erhverv mener, at det er "helt uacceptabelt og første skridt mod en diskriminerende tilsynsstat", mens IT-Politisk Forening har kaldt det "problematisk" over for Information.

Tilsynet vil ikke kunne irettesætte virksomheder, der udbetaler en lav løn til de ansatte. Lav løn skal i stedet bruges som en indikator for, om der er arbejdsmiljøproblemer i virksomheden.

Ifølge Arbejdstilsynet viser erfaringer, at social dumping ofte foregår, "hvis lønniveauet ligger væsentlig lavere end blandt sammenlignelige virksomheder, og der samtidig er mange ansatte med udenlandsk statsborgerskab og kort ophold i Danmark".

/ritzau/