Lægeforeningen: Der skal styr på forbruget af antibiotika

Forbruget af antibiotika i sundhedsvæsnet er steget med 1,2 procent i perioden fra 2012 til 2013. Det viser nye tal fra Danmap, som hvert år opgør forbruget af antibiotika i Danmark.

Og det foruroliger Lægeforeningen.

- Vi ved, at et stort forbrug af antibiotika er en af årsagerne til, at antallet af resistente bakterier stiger. Selv om stigningen i forbruget er forholdsvist begrænset, så er det dog alligevel et skridt i den forkerte retning, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen og fortsætter:

- Hvis der kommer flere resistente bakterier, risikerer vi pludselig at stå i en situation, hvor det er umuligt at behandle en forholdsvis banal sygdom som for eksempel lungebetændelse.

Han peger på, at læger har en vigtig rolle i forhold til at stoppe det øgede forbrug af antibiotika, da det er lægerne, der udskriver recepterne.

- Hvis udviklingen skal vendes, er vi nødt til at tage opgaven på os. I den forbindelse er det helt afgørende, at læger har adgang til hurtigt og effektivt at kunne diagnosticere, så de på kort tid kan finde ud af, hvad patienten fejler, og om der er brug for antibiotika, siger han.

Lægeforeningen opfordrer derfor sygehuse og praksis til en øget indsats for at nedbringe forbruget af antibiotika, og at der alle steder i sundhedsvæsnet bliver sat fokus på at få implementeret Sundhedsstyrelsens antibiotikavejledning.

- På Herlev Hospital har man eksempelvis siden 2010 arbejdet målrettet på at nedbringe antibiotikaforbruget. Klare retningslinjer og en grundig overvågning af forbruget af antibiotika har resulteret i et markant fald.

- Det er et eksempel, som med fordel kan udbredes - ikke kun til andre sygehuse, men også til almen praksis. Sygehuse og praksis bør prioritere undervisning i, hvordan antibiotika bruges bedst muligt, siger Mads Koch Hansen.

Danmap er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet - DTU og Statens Serum Institut, der overvåger og måler forbruget af antibiotika i Danmark.

/ritzau/

 

Dagens Gossip