Læserbrev: Hvad er konsekvenserne af skolelukninger?

Læserbrev af Hans Holmer, næstformand i SF Kolding, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Flere politikere meddeler i pressen, at de vil lukke Dronning Dorothea Skolen. Derimod kommer ingen med bud på, hvordan opgaven efterfølgende skal løses, hvilket i virkeligheden er det mest interessante.

Det er ikke uproblematisk at lukke Dronning Dorothea Skolen, hvor der er en høj koncentration af  tosprogede elever og elever i udsatte positioner. Skolens lave elevtal skyldes netop denne høje koncentration, som har fået mange forældre til at fravælge skolen.

Derfor er det overordentlig vigtigt, at politikkerne forholder sig til problematikkerne, er opmærksomme på at disse børn fortsat har brug for ekstra ressourcer, samt sikrer sig at problemstillingen ikke bare overflyttes til en eller flere nye skoler.

Politikkerne bør sætte sig sammen og komme med hele og gennemtænkte løsninger, som sikrer både den udsatte elevgruppe, de i forvejen specialiserede lærerressourcer og de nye klassekammerater, så de beslutninger der træffes nu, ikke kommer til at ramme os som en boomerang i nakken om nogle år.

 

Dagens Gossip