Læserbrev: Ingen kendskab til forurenet skærver ved byggerier i Kolding

Elo Christoffersen

|

30/09/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for teknik- og boligudvalget samt Christian Kloppenborg-Skrumsager, formand for plan- og miljøudvalget.

Kære Martin Peyrath

Tak for dit brev af 29. september, hvori du spørger til, i hvilket omfang det må antages, at der er leveret forurenet skæver til byggerier i Kolding Kommune.

Vejle Kommune har politianmeldt ejeren af den omtalte grusgrav i Vandel.

Pt. har Kolding Kommune ikke kendskab til i hvilke mængder samt hvilke metoder der er benyttet til forarbejdning af skæverne, ej heller virksomhedens købekartotek eller anvendelsessted for det forarbejde materiale, hvilket vi må formode vil blive kortlagt under den igangværende efterforskning af sagen.

Det er derfor for tideligt at udtale sig om, i hvilket omfang det må antages, at der er benyttet skæver ved byggerier inden for Kolding Kommune, hertil skal tilføjes at evt. brug af skaver ikke er ensbetydende med, at dette udgøre en miljømæssig risiko, da dette bl.a. afhænger af bearbejdningsmetode, anvendelses, lokale forhold, mv.

Forvaltningen følger løbende sagen.