Landsret: Hollandsk par kan udleveres til USA

Et hollandsk ægtepar, der har boet i Danmark i to perioder på sammenlagt ni år, kan udleveres til USA, så de kan komme for retten i en straffesag.

Det besluttede Vestre Landsret i en kendelse fredag.

Beslutningen om, at parret kan udleveres til strafforfølgning i USA, blev truffet, selv om parret har hjemmeboende børn her i landet på 15, 17 og 21 år. De er alle i gang med skolegang eller uddannelse her i landet.

Ægteparret er i USA tiltalt for berigelseskriminalitet i forbindelse med driften af et landbrug, som det i en årrække drev i Texas. Blandt andet var en kvægbesætning pantsat, oplyser retten i en pressemeddelelse.

De amerikanske myndigheder har bedt om at få parret udleveret, og det har Justitsministeriet tidligere sagt ja til.

Den beslutning indbragte parret imidlertid for retten, og Retten i Esbjerg afsagde i juni kendelse om, at udleveringsbeslutningen var ugyldig.

Byretten sagde nej til udlevering af humanitære hensyn. Retten vurderede, at udleveringen ville splitte familien, at der var risiko for, at børnene ville blive udvist til Holland, og at de mindreårige børn kunne få sociale og helbredsmæssige skader.

Landsretten henviser til, at børnene har haft en væsentlig del af deres opvækst uden for Danmark. Derfor er der efter rettens mening ikke grundlag for at nægte udlevering af humanitære grunde med henvisning til børnene.

Ægteparret boede i Holland indtil 1997, da det flyttede til Danmark. I 2003 flyttede parret til USA sammen med børnene. Her boede familien i omkring syv år, indtil den i 2010 rejste til Holland og allerede året efter tilbage til Danmark.

Kun det ældste barn er født i Holland, mens de to yngste børn begge er født i Danmark.

/ritzau/

 

Dagens Gossip