Mange sygeplejersker udsættes for vold

Skrevet af John Meyer

11 år siden

|

04/01/2013

Dagens topnyheder

Slag, spark og bid er hovedsageligt den type af vold som 13 procent af landets sygeplejersker har oplevet det seneste år, hvilket svarer til tyve om dagen. Det viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

- Det er meget bekymrende og slet ikke i orden. Og der skal sættes ind med mere forebyggelse, så vi kan nedbringe antallet af voldsepisoder på arbejdspladserne, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Mest vold på nattevagter
Ifølge analysen er det særligt helt unge sygeplejersker, der udsættes for vold, og det sker oftest på nattevagter.

- Arbejdspladserne skal sørge for, at udsatte medarbejdere er uddannet i konflikthåndtering. Og så handler det jo også om, at der om natten ofte ikke er nok personale på arbejde, og det øger risikoen for tilspidsede situationer på f.eks. en akutmodtagelse eller en psykiatrisk afdeling, siger Dorte Steenberg.

Analysen fra Dansk Sygeplejeråd viser også, at kun 5 ud af 10 sygeplejersker, som har været udsat for vold oplever, at de i høj grad har fået hjælp efterfølgende.

- Vi kan se, at op mod hver fjerde sygeplejerske får psykiske følgevirkninger, hvis de har været udsat for voldshandlinger. Derfor er det nødvendigt, at ledelsen og arbejdspladserne sikrer, at alle får den fornødne støtte og opfølgning, så de hurtigt kan få det bedre og genvinde arbejdslysten, siger Dorte Steenberg.

National database kan forebygge
Dansk Sygeplejeråd peger også på, at der burde etableres en national database, hvor man kan registrere og samle viden om vold og trusler på arbejdspladserne.

- Jeg er sikker på, at det vil styrke forebyggelsen af vold på mange forskellige arbejdspladser ikke bare i sundhedsvæsenet, hvis vi fik et fælles sted, hvor vi kunne samle viden om årsager til, at volden opstår. Det vil en national database kunne hjælpe med til, siger Dorte Steenberg.

I alt har 3496 sygeplejersker deltaget i analysen fra Dansk Sygeplejeråd.