Mere klimavenlig energi i Randers

Skrevet af Finn Jensen

|

30/11/2012

Dagens topnyheder

Torsdag aften sendte udvalget en lokalplan for nye vindmøller videre til byrådet, med anbefaling om godkendelse, og samtidig udpegede udvalget et muligt område, til opførelse af et biogasanlæg.

Vindmøller ved Trikelshøj
Der er i enighed truffet en beslutning om at opsætte tre nye vindmøller ved Trikelshøj. Det er nok til at producere grøn strøm til 6000 boliger.

Upopulær beslutning 
- Vi erkender, at beslutningerne set med nabo-briller ikke er populære. Og det allernemmeste vil da også have været at droppe planerne på baggrund af den lokale modstand, der har vist sig i de seneste måneder. Det har derfor været en svær beslutning. Nu kan vi til gengæld sige, at klimaet har sejret. Vi får en ny lille vindmøllepark og det planmæssige grundlag for et biogasanlæg kan komme på plads, siger formanden for Miljø- og teknikudvalget, Kasper Fuhr Christensen.

Biogasanlæg måske i Assentoft
Et flertal i Miljø- og teknikudvalget peger på Assentoft som stedet, hvor der kan lægge et biogasanlæg, blandt andet fordi placeringen ligger ved siden af virksomheden Daka, der i forvejen har en god infrastruktur, og producerer kød- og benmel til biobrændsel.

- Det er med til at gøre et biogasanlæg mere realistisk. Virksomheden har ikke nogen konkrete planer om at opføre eller drive et biogasanlæg, men under debatfasen har de vist interesse for projektet. Samtidig vil et biogasanlæg i forlængelse af Daka kunne give en række synergier - og dermed yderligere muligheder for at producere ren energi. Det vil for eksempel være muligt at anvende overskudsvarme fra virksomheden, siger Kasper Fuhr Christensen.

Bekymring om lugtgener
Beboerne i området har tidligere udtalt bekymring om, at et biogasanlæg vil forøge lugtgenerne omkring Daka.

- Det er en bekymring som kommunen naturligvis tager alvorligt. Men vi ved fra teknikere, at et moderne biogasanlæg stort set er lugtfrit. Og personligt kan jeg sige, at jeg selv har konstateret det under et besøg på et biogasanlæg i Thorsø. Den viden er forudsætningen for vores beslutning. Derudover skal der være en gennemarbejdet miljøvurdering inden der kan gives tilladelse til et konkret projekt. Og vi vil ikke være med til at give en sådan tilladelse, hvis ikke vores krav til lugtgener overholdes, slutter Kasper Fur Christensen.

Foto: Arkiv