Miljøminister afviser totalt private vandværker

Det kommer ikke på tale at privatisere danskernes drikkevand eller håndteringen af spildevandet, så længe den nuværende regering har magten. Det slår miljøminister Kirsten Brosbøl (S) nu fast.

- Denne regering vil ikke privatisere vandsektoren. Vores drikkevand skal ikke leveres af udenlandske virksomheder, der vil tjene penge på at sende vores eget fælles vand ud i hanerne, siger ministeren.

I en evaluering af den danske vandsektor lavet af konsulentvirksomheden Deloitte for Miljøministeriet, peges der ellers på, at kommercielle aktører vil sætte skub i en konsolideringen af vandsektoren.

I højere grad end de nuværende kommunale eller forbruger ejede vandværker ventes private at bidrage til effektiviseringer og dermed lavere priser.

I dag er vandsektoren i Danmark underlagt et strengt hvile-i-sig-selv-princip. Men rapporten anbefaler, at der fremover skal kunne laves overskud og profit på danskernes drikke- og spildevand.

Men den anbefaling hælder Brosbøl i kloakken.

- Det er et meget fornuftigt princip, at ingen skal blive rige på at levere noget så essentielt som rent drikkevand. Danmark kan som noget ret unikt hive vandet op fra grunden og sende det stort set ubehandlet ud i hanerne, siger hun i en kommentar.

- Vi har tradition for, at håndteringen af drikke- og spildevand er et fælles anliggende, der ikke skal tjenes penge på. Så jeg vil fuldstændig afvise, at private virksomheder skulle være på vej til at overtage vores vandværker.

Deloitte-rapporten er led i evalueringen af vandsektorloven, som skal revideres inden sommer. Forhandlinger går snart i gang i den brede kreds af partier, der står bag den nuværende lov, som der er enighed om er for bureaukratisk.

- Men jeg vil gerne slå fast, at der står ingen steder i evalueringen af vandsektorloven, at vandsektoren skal privatiseres. Vi har en god og fornuftig ejerstruktur i dag, og jeg ser ikke en privatisering som en løsning, siger miljøministeren.

/ritzau/

 

Dagens Gossip