Nu vil denne by være røgfri: Overvejer rygeforbud i parker og anlæg

Randers Kommune lægger op til, at byen fremover skal være så røgfri som overhovedet muligt. 

Derfor har byens politikere fremsat et forslag om, at det skal være ulovligt at ryge i byens kommunale bygninger samt parker og anlæg. 

Derudover skal det være helt slut med at ryge i arbejdstiden, skriver Randers Amtsavis. 

Det nye tiltag er et led i byrådets snudhedspolitiske beslutning om, at der om 10 år kun skal være fem procent af byens befolkning, der ryger. 

Det ambitiøse mål kræver en massiv forebyggende indsats, og derfor mener byrådet, at der skal skrappe metoder i brug. 

På et møde i sundheds- og omsorgsudvalget i denne uge skal politikerne tage stilling til at lave en ny, skrappere rygepolitik for kommunen samt en række tiltag, der på forskellig vis skal hjælpe rygere ud af deres afhængighed.

Planen er, at forslaget til ny rygepolitik skal gælde fra 1. januar 2016, når den er godkendt i byrådet.

- De store ændringer i forhold til nu er, at kommunale medarbejdere ikke længere kan flexe ud med det ene formål at ryge. Man får svært ved at ryge i arbejdstiden, siger sundhedschef Lene Jensen til Randers Amtsavis. 

Desuden bliver det forbudt at ryge ikke blot indendørs, men også udendørs på kommunale matrikler. Det vil sige, at man ikke må stå eksempelvis udenfor rådhuset på Laksetorvet og få en smøg.

Kommunale legepladser, anlæg og parker skal også være røgfrie.

- Der skal sættes skilte op, for eksempel i de kommunale parker. På den måde appellerer man til folk om ikke at ryge. Men der er ikke nogen konsekvenser. Det skal opfattes som en henstilling, siger Lene Jensen.

Kommunen vil også indgå partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, foreninger og lignende om at lave forebyggende foranstaltninger og tilbyde hjælp til rygestop.

Kommunen står nemlig klar med en lang række tilbud til ansatte og borgere, der gerne vil kvitte tobakken. Det er således ikke kun en løftet pegefinger, men også en hjælpende hånd, der rækkes ud fra kommunens side. Forslaget til ny rygepolitik har været i høring, og foreninger, råd og lignende er overvejende positive.

Dog peger Handicaprådet på, at det er nødvendigt at præcisere, hvordan reglerne i rygepolitikken skal forstås og praktiseres.

- Jeg håber ikke, at de handicappede rammes af de nye regler. Det er livskvalitet, at handicappede kan ryge hvis de ønsker det. Men selvfølgelig skal der også tages hensyn til de ansatte, siger Flemming Sørensen.

I dag er det reglen, at borgere, der ryger, skal lufte ud en halv time, før der kommer en medarbejder. Og den regel laves der ikke om på. Men det kræver, at borgeren kan åbne et vindue.

- Betyder det så, at hvis en borger ikke er mobil, så må vedkommende ikke ryge? Det er vigtigt at byrådet er meget tydelig i forhold til sanktion af konsekvenser ved overtrædelse af rygepolitikken, siger Flemming Sørensen'

. Sundhedschef Lene Jensen peger på, at det er en problemstilling, der hele tiden skal arbejdes med.

- Vi henstiller til, at der er luftet ud for røg, før der kommer en medarbejder. Men nogle glemmer det måske eller kan ikke. Man må prøve at lave så gode aftaler som muligt af hensyn til de ansattes arbejdsforhold.

 

Dagens Gossip