Ombudsmand kritiserer Justitsministeriet for langsomme svar

admin

426 uger siden

|

18/05/2016

Dagens topnyheder

Justitsministeriet lover fremover hurtigere svar i aktindsigtsager efter skarp kritik fra Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Mere end hver femte har ventet på svar i over 40 arbejdsdage, når de har søgt om aktindsigt i Justitsministeriet, og ministeriet erkender, at det er alt for længe.

Ministeriet har meddelt Ombudsmanden, at der nu arbejdes på initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

- Offentlighedsloven skal blandt andet understøtte mediernes mulighed for at orientere offentligheden om aktuelle sager. Hurtig behandling af aktindsigtsanmodninger er derfor en hjørnesten i loven.

- At det i mere end hver femte sag har taget ministeriet over 40 arbejdsdage at svare, er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Jørgen Steen Sørensen.

Folketingets Ombudsmand, der i januar rejste en generel sag om problemet, er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

Aktindsigtsanmodninger skal som udgangspunkt færdigbehandles inden for de syv arbejdsdage, hvilket der står i loven.

- Efter min opfattelse er det således meget kritisabelt, at 40 sager - svarende til mere end hver femte af alle de aktindsigtssager, som ministeriet afsluttede i andet halvår af 2015 - var under behandling i mere end 40 arbejdsdage, heraf halvdelen i mere end 100 arbejdsdage.

- Jeg henviser til, at det efter forarbejderne til offentlighedsloven i selv de mest omfangsrige og/eller komplekse sager skal tilstræbes, at anmodningen er færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage, skriver ombudsmanden i et brev til ministeriet.

- Jeg bemærker i den forbindelse, at jeg ikke har taget stilling til sagsbehandlingstiden i hver enkelt af de 40 sager, da jeg ikke i forbindelse med min undersøgelse har indhentet oplysninger om sagernes omfang og karakter i øvrigt.

Et nyt styringsværktøj skal blandt andet give ministeriet et bedre overblik fremover.

- I lyset af, at Justitsministeriet således allerede har iværksat flere initiativer, der skal understøtte en hurtigere og mere effektiv behandling af aktindsigtsanmodninger, har jeg besluttet ikke på nuværende tidspunkt at foretage mig videre i spørgsmålet, skriver Ombudsmanden.

Han kalder langsomme svar for et generelt problem i alle ministerier, men for et særligt problem i Justitsministeriet.

/ritzau/