Overlæger frygter tilbageslag for forskning efter misbrug

I Overlægeforeningen frygter formand Anja Mitchell, at sagerne om lægers misbrug af forskningsmidler i Region Hovedstaden kan sætte den medicinske forskning år tilbage.

For i forskningen er lægerne helt afhængige af, at både patienter og sponsorer stoler på lægerne. Lægers misbrug eller sjusk med forskningsmidler kan dermed få alvorlige konsekvenser, der rækker længere end nogle personalesager.

- Sagerne giver jo anledning til bekymring for, om det vil betyde en generel mistillid til lægerne fra sponsorer, folk, der skal sætte forskningsprojekter i gang, og de patienter, der skal deltage i projekterne. De vil måske spørge sig selv, om det hele foregår efter reglerne, siger Anja Mitchell.

- Det er afgørende for udviklingen af nye behandling, at der er patienter, der vil deltage i forskningsprojekterne, siger hun.

Formanden er derfor ganske tilfreds med, at Region Hovedstaden har varslet en grundig stramning af praksis for, hvordan lægerne skal stå til regnskab for brugen af forskningskroner.

Det sker på baggrund af, at en revision af en række forskningskonti blandt andet har afsløret indkøb af iPads og telefoner, flybilletter på businessclass, middage, gaver og private indkøb for hospitalernes penge, uden at lægerne har skullet redegøre for relevansen for deres forskning.

59 læger på Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Gentofte Hospital skal have undersøgt deres forhold yderligere. Fem læger er meldt til politiet, mens yderligere ti læger risikerer personalesager.

- Reglerne har ikke været klare nok, og nogle steder har der nok været en dårlig kultur, siger formanden for overlægerne.

Hun mener, at der nogle steder har hersket en "gammeldags kultur, hvor de ellers fremragende læger ikke har haft styr på, hvordan pengene til forskning skulle forvaltes."

- De pågældende læger har nok haft en fornemmelse af, at "det er mig, der har skaffet de penge hjem til afdelingen", og derfor er der foregået ting, som ikke burde være foregået, siger Anja Mitchell, som dog mener, at den dårlige kultur er begrænset til få steder i hospitalsvæsnet.

- Men hvis der opstår en dårlig kultur, kan den nemt gennemsyre hele systemet. Derfor er det så vigtigt, at vi får klare regler på området, siger hun.

/ritzau/