Plads til cyklister og gående på ny Storstrømsbro

Den nye Storstrømsbro, der anlægges over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster, bliver fire kilometer lang og får en samlet bredde på cirka 24 meter.

Broen anlægges med en kombineret vej- og dobbeltsporet jernbane og en dobbeltrettet fælles cykel og gangsti.

Det har den politiske forligskreds, der består af regeringen, Venstre, Konservative, SF og Liberal Alliance besluttet, oplyser Trafikministeriet.

Dermed kan Vejdirektoratet gå videre med anlægget af en ny Storstrømsbro til 4,2 milliarder kroner, som finansieres af Infrastrukturfonden.

- Storstrømsbroen er en vigtig del af jernbanekorridoren, da en stor mængde passager- og godstog mellem Skandinavien og Centraleuropa bliver ført over Storstrømsbroen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, udtaler transportminister Magnus Heunicke (S)

Forligskredsen har desuden besluttet, at broen skal udformes som en skråstagsbro med en pylon frem for en bjælkebro, der også har været i høring.

En bro med pylon har fået stor opbakning i høringssvarene fra borgere og fra to berørte kommuner og bliver et nyt vartegn for området.

Desuden har Vejdirektoratet og Akademiraadet, der rådgiver staten i kunstneriske spørgsmål, også anbefalet skråstagsbroen med en pylon.

- Vi har i forligskredsen drøftet Vejdirektoratets oplæg, og der har vi noteret os et stort lokalt ønske om en skråstagsbro, og at Akademiraadet ligeledes anbefaler modellen med pylon. Jeg tror også, at en bro med en pylon kan blive et flot vartegn for området, siger transportminister Magnus Heunicke.

Storstrømsbroen kan stå færdig i slutningen af 2021 samtidig med Femern Bælt-projektet, men i lyset af forsinkelsen af landanlæggene på tysk side vil en senere færdiggørelse blive overvejet.

/ritzau/

.

Dagens Gossip