Politi: Ulovligt for firma at indsamle cykler

Det er i strid med straffeloven at fjerne uhensigtsmæssigt parkerede cykler så langt væk, at cyklens ejer ikke umiddelbart kan gøre brug af cyklen.

Det vurderer politiassessor Charlotte Møgelhøj fra Københavns Politi.

Vurderingen kommer, efter at flere borgere har henvendt sig til politiet på grund af, at firmaet Cykelstativet ApS har fjernet deres cykler fra et område, hvor der var skiltet med cykelparkering forbudt.

- Det er vores vurdering, at ejeren af cyklen bliver væsentlig begrænset i sin råderet over cyklen, hvis den bliver bragt et andet sted hen, og at man ovenikøbet skal betale for at få cyklen udleveret igen, siger Charlotte Møgelhøj til Ritzau.

Politiet vurderer, at firmaets fremgangsmåde er en overtrædelse af straffelovens paragraf 293, stk. 2, som kan straffes med bøde eller i særligt alvorlige tilfælde med fængsel i op til et år.

Færdselsloven omhandler ikke parkering af cykler og tohjulede knallerter, og derfor kan disse køretøjer i realiteten ikke parkeres ulovligt.

- Hvis man på et område, hvor færdselsloven gælder, mener, at en cykel holder i vejen, så må man flytte den op ad en mur eller lignende, så den ikke længere står i vejen, siger Charlotte Møgelhøj.

Efter hendes vurdering gør det samme sig gældende på private områder, hvor der er skiltet med forbud mod cykelparkering.

- Hvis en cykel holder uønsket på et område, hvor færdselsloven ikke gælder, så kan man for eksempel flytte den hen om hjørnet, hvor færdselsloven gælder, siger hun.

Ifølge Charlotte Møgelhøj har det ikke betydning for anklagemyndighedens vurdering, at Cykelstativet ApS har opkrævet penge fra de cykelejere, som ønskede at få deres cykler udleveret.

- Det afgørende er, at man ved at fjerne cyklen helt, væsentligt begrænser ejeren i at have råderet over cyklen.

Politiken.dk har tidligere skrevet, at Cykelstativet ApS opkræver 187,50 kroner for at udlevere en fjernet cykel.

Charlotte Møgelhøj understreger over for Ritzau, at det er domstolene, som i sidste ende må foretage den endelige vurdering af, hvorvidt det er ulovligt at fjerne parkerede cykler.

- Og det vil skulle ske på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag, siger hun.

/ritzau/

 

Dagens Gossip