Regering vil styrke PET og politiets overvågning

Regeringen fremlægger torsdag en antiterrorpakke med 12 konkrete punkter og knap en milliard kroner i nye og ubrugte midler.

Et centralt punkt i planen er, at både PET og politiets beredskab skal styrkes, så der bliver bedre mulighed for at overvåge kriminelle miljøer og enkeltpersoner, erfarer Ritzau.

Som en del af terrorpakken vil regeringen samtidig styrke PET's kapacitet til at analysere og bearbejde indhentede efterretninger og følge udviklingen i det generelle trusselsbillede.

Regeringen vil blandt andet styrke beredskabet i de politikredse, der særligt bliver belastet, og de operative overvågningsopgaver i PET.

Efter weekendens terrorangreb har blandt andre den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp og tidligere operative chef i PET Frank Jensen sat spørgsmålstegn ved, om PET skulle have haft tættere opsyn med gerningsmanden bag angrebet.

PET var nemlig blevet advaret om, at han udtrykte vilje til at kæmpe for Islamisk Stat.

Ifølge Ritzaus oplysninger skal regeringens beslutning om at øge overvågningen af enkeltpersoner og kriminelle miljøer dog ikke ses som udtryk for en kritik af, at overvågningen svigtede.

Allerede efter terrorangrebet i Paris gik man i gang med at undersøge muligheden for at styrke beredskabet hos PET og politiet. Det er den arbejde, som nu udmøntes som et af punkterne i antiterrorpakken.

Regeringen afventer fortsat afslutningen af politiets efterforskning og myndighedernes egen undersøgelse af forløbet, før man vil drage konklusioner om, hvorvidt myndigheder kunne eller burde have handlet anderledes op til terrorangrebet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip