Region Syddanmark går i dialog med OPP-selskaber

Den nye psykiatriske afdeling ved sygehuset i Vejle bygges i et offentligt-privat partnerskab, hvor et privat selskab udover at stå for byggeriet også kommer til at stå for driften af bygningen i en årrække. Målet er en moderne psykiatrisk afdeling med innovation og brugerinvolvering i højsædet.

Det vedtog et enigt regionsråd på sit møde mandag, hvor rådet godkendte rammerne for projektet. Regionen går nu i dialog med en række selskaber, som har udtrykt interesse for projektet. Dialogen skal munde ud i et færdigt tilbud fra hvert af selskaberne. Regionsrådet udpeger så en endelig vinder i januar 2014. Den nye afdeling kommer til at koste omkring 450 mio. kr. og skal står klar til at blive taget i brug i 2016.

- Den nye psykiatriske afdeling i Vejle bliver Danmarks første sygehus, som opføres i et offentligt-privat partnerskab. Vi ved, at pensionsselskaber og entreprenører er interesserede. Flere private selskaber har meldt sig på banen og ønsker at indgå i et partnerskab med os om projektet, og vi inviterer nu selskaberne ind til en snak om, hvordan vi kan skrue sådan et partnerskab sammen. Vi bryder nyt land her, og derfor skal vi være omhyggelige med at få lavet den rigtige aftale, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Tre dialogmøder med hvert selskab
Region Syddanmark beslutter senere i denne uge, hvilke OPP-selskaber, regionen vil gå i dialog med om projektet. Det drejer sig om tre til fem selskaber, som hver inviteres til tre dialogmøder. På baggrund af input fra møderne udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale i august 2013. OPP-selskaberne kommer så med deres færdige tilbud, og regionsrådet vælger en vinder i januar 2014.

Den nye psykiatriske afdeling i Vejle kommer til at rumme en voksenpsykiatrisk afdeling samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Den nye afdeling bliver på i alt cirka 17.000 m2 , og den bliver forbundet med sygehuset i Vejle via en tunnel.

Grundideen i et offentligt-privat partnerskab er, at det private OPP-selskab står for anlæg af et nybyggeri og drift i det omfang, der er aftalt, og at den offentlige partner så betaler et fast årligt beløb igennem hele kontraktperioden, som typisk er på 20-25 år.

 

 

Dagens Gossip