Sådan ser loven i Im-sagen ud

* Der er enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udlændings opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælle eller samlever dør.

* Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens eller samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

* Der lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet.

* Der er endvidere enighed om, at udlændinge, hvis opholdstilladelse inden for de sidste to år er inddraget som følge af ægtefælle eller samlevers død, og hvis eventuelle børns opholdstilladelse tilsvarende er blevet inddraget, inden for seks måneder fra lovændringens ikrafttræden kan få taget deres sag op igen efter den skitserede model.

* Lovforslaget sendes i høring i 10 dage og vil efter nytår gennemgå en hastebehandling i Folketinget, så den kan træde i kraft 1. februar.

/ritzau/

 

Dagens Gossip