Streetrace ødelægger nattesøvnen for beboerne på Sportsvej i Esbjerg

Holger Madsen

|

30/05/2013

Dagens topnyheder

Det er byrådskandidat Michael Harbøll, der skriver om sagen og problemerne i dette indlæg på Dagens.dk:

 

Beboerne på Sportsvej i Esbjerg skal nu åbenbart have ødelagt nattesøvnen og sænket færdselssikkerheden i deres kvarter når bil-"entusiaster" skal til at køre ræs på parkeringsområdet ved EFI-Hallerne.

Sådanne arrangementer hører hjemme på en lukket bane med ordentlig sikkerhed og uddannet redningspersonale til NÅR det går galt, og ikke i et tæt befolket boligområde, hvor sikkerheden for både tilskuere og førere er dårlig.

Det er meget uhensigtsmæssigt at ville placere en racerbane i et tættere bebygget område med børnefamilier. Forslaget er efter min mening at gøre grin med færdselssikkerheden og borgerne på og omkring Sportsvej.

Der ud over er det også i strid med kommunalplanen for Esbjerg Kommune 2014-16 ”Vores fremtid i storkommunen”, hvor det under punktet ”Nye motorbaner” fremgår at: ”Der må kun etableres nye motorsportsbaner, når kapaciteten på eksisterende anlæg i området er fuldt udnyttet, eller hvis beho¬vet af andre årsager kan sandsynliggøres.”

Af redegørelsen fremgår det, at: ”Motorsportsbaner er særligt støjende fritidsanlæg. Derfor skal antallet af anlæg begrænses til det nødvendige for at reducere den miljømæssige belastning af omgivelserne.

Denne begrænsning opnås ved at kapaciteten på de eksisterende anlæg så vidt muligt udnyttes, før der anlægges nye anlæg. Nyanlæg, der modsvares af nedlæggelser af eksisterende anlæg, eller hvor behovet af andre årsager kan sandsynliggøres, kan dog også være acceptable.

Ved vurderingen af den samlede belastning af omgivelserne fra nye motorsportsanlæg skal der tages vidtstrakte hensyn til kon¬sekvenserne i forhold til støj, fremtidig byudvikling, naturen, landskabelige og kulturhistoriske værdier og mulig forurening af nedslagsområder.

En ny motorsportsbane kan kun etableres ved ændring af Kom¬muneplanen og efter udarbejdelse af miljøgodkendelse samt lokalplan.”

Det er efter min mening bedst, hvis man fortsætter med planerne om at etablere en asfaltbane til streetrace i tilknytning til Korskro Motorsportscenter, i stedet for at genere beboerne på og omkring Sportsvej.