Tangskove og muslingefarme skal vokse ved danske kyster

I fremtiden kan Danmark høste tang og muslinger langs de danske kyster. Lige nu er Hjarnø Danmarks største dyrker af tang, men virksomheder, landbrug og forskere ser store muligheder i at plante tangskove og bygge muslingefarme ud for de danske kyster.

Det skriver Politiken. Og ud over at rense vandet for forurening kan tang og muslinger spises af både mennesker og dyr. Og det kan være til gavn, når klodens befolkning fortsætter med at vokse.

- I fremtiden bliver vi nødt til at udnytte søterritoriet bedre, hvis vi skal brødføde verden, siger professor Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter, der forsker i dyrkning af muslinger og tang i blandt andet Limfjorden, til avisen.

Tang dyrkes primært som forsøg i Danmark, mens der årligt høstes omkring tusind tons muslinger.

Men opdyrker man blot en procent af det danske farvand med tang, kan man generere 10 milliarder kroner, spare 10.000 kvadratkilometer brasiliansk regnskov og nedbringe Danmarks CO2-udslip med fem procent.

Og der er afsætning af tang. Lige nu vokser tangproduktionen med en tiendedel om året. I dag produceres der 21 millioner tons årligt, men det er 99 procent af produktionen sker i Asien, viser statistikker fra FN's fødevareorganisation FAO.

Havbiolog Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening, siger, at dyrkning af store havområder kan udløse nye slagsmål om naturen.

- Der er i forvejen rigtig mange interesser i kystzonen. En stor del af turismen ligger ved vore kyster, og det tager jo en del af fornøjelsen, hvis folk skal se ud på store produktionsanlæg, siger han til Politiken.

Udviklingsdirektør i Naturerhvervsstyrelsen Karsten Biering Nielsen siger til avisen, at regeringen ser et "erhvervsmæssigt potentiale" i at dyrke nye ressourcer til havs.

/ritzau/

 

Dagens Gossip