Trist nyt til 10.000 danskere: Ny regel resulterer i lavere indkomst

Skrevet af Kamille Isaksen

2 uger siden

|

30/05/2024
Nyheder
Foto: Shutterstock
Torsdag blev de nye regler vedtaget efter et flertal i Folketinget.

Dagens topnyheder

Det har været et af de samtaleemner, som flest danskere har haft en holdning til. Nu er der sket det, at reglerne er blevet forenklet og skærpet.

Torsdag vedtog et flertal i Folketinget, at alle kontanthjælpsmodtagere fremover skal leve op til et krav om mindst 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år, hvis de skal modtage en højere sats i kontanthjælpssystemet. Med de nuværende regler gælder beskæftigelseskravet ikke for de borgere, som er kommet til Danmark før 2008.

De nye regler gælder fra 1. juli 2025.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Lovforslaget betyder, at godt 10.000 borgere bliver sat ned på den laveste sats i kontanthjælpssystemet. Det får primært betydning for ikke-vestlige indvandrere, der har boet i Danmark længe men kun har været en del af arbejdsmarkedet i begrænset omfang.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

-Det er godt, at vi nu får ensrettet reglerne. For at hjælpe folk til at blive integreret i det danske samfund skal vi stille krav. Det er samtidig et spørgsmål om ret og pligt. Ved at skærpe optjeningsreglerne sørger vi for, at der er et større incitament til at komme i beskæftigelse. Derudover vil denne gruppe blive omfattet af arbejdspligten, som sikrer en beskæftigelsesrettet indsats.

For at få adgang til en højere kontanthjælpssats skal man opfylde både opholds- og beskæftigelseskravene. Det vil sige, at man inden for de seneste 10 år skal have haft ophold i riget i mindst 9 år og været fuldtidsbeskæftiget i mindst 2,5 år for at kunne modtage de højere ydelser.

Lovforslaget udspringer af Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp, som blev indgået i oktober 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.