Tyk dagplejer fik sparket: EU-regler beskytter ikke overvægtige mod fyring

Overvægtige ansatte nyder ingen særlig beskyttelse mod at blive fyret fra deres job ifølge EU-retten. Kun hvis fedmen er så udtalt, at den kan defineres som et handicap, kan det være en overtrædelser af reglerne.

Sådan lyder den foreløbige vurdering fra EU-Domstolen i en sag om en dansk dagplejer, der hævder, at han blev fyret på grund af sine overflødige kilo.

- Mens der ikke findes et generelt EU-retligt princip, der i sig selv forbyder forskelsbehandling på grund af fedme, kan sygelig fedme være omfattet af begrebet "handicap", hvis den er af en sådan grad, at den hindrer fuld deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.

Det skriver EU-Domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen i en foreløbig udtalelse i sagen, som ventes endeligt afgjort til efteråret.

Ifølge EU's regler må der ikke forskelsbehandles på arbejdsmarkedet på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Spørgsmålet, der skal afklares, er, om overvægt falder ind under de kategorier.

Sagen handler om Karsten Kaltoft, som i næsten 15 år var ansat som dagplejer i Billund Kommune. Han er 172 cm høj og vejer 160 kilo, og han er overbevist om, at han blev fyret på grund af sin overvægt.

Det afviser Billund Kommune dog, som forklarer fyringen med faldende børnetal.

Dagplejeren krævede erstatning, fordi han mener, at han er blevet diskrimineret på grund af sin overvægt. Retten i Kolding skal behandle sagen og vil først have EU-Domstolens vurdering.

Fagforbundet FOA fører sagen for Karsten Kaltoft, og her ærgrer generaladvokatens udtalelse formand Dennis Kristensen.

- Det ærgrer mig godt nok, at vi i EU-medlemslandene ikke kan påberåbe os selvstændige regler om, at stærk overvægt ikke må føre til diskrimination i forhold til arbejdsmarkedet, skriver han på Facebook.

- Det er i mine øjne en åbenlys svaghed i den grundlæggende beskyttelse af lønmodtagerne, skriver han.

På den anden side står Billund Kommune sammen med KL, som er godt tilfredse med, hvis EU-Domstolen når frem til det samme resultat som generaladvokaten, siger Karsten Thystrup, kontorchef i KL's afdeling for jura og EU.

- Så er sagens hovedspørgsmål afgjort i overensstemmelse med vores påstand - nemlig at overvægtige ikke finder særlig beskyttelse i EU's charter om grundrettigheder, siger han.

- Men retsstillingen i det danske arbejdsmarked er uændret, for EU-Domstolen tager jo ikke stilling til de danske regler, siger Karsten Thystrup.

- Den danske funktionærlov beskytter mod usaglig fyring - den forhindrer altså, at man kan fyre folk, fordi de er for tykke, hvis de i øvrigt kan passe deres arbejde, tilføjer han.

/ritzau/

 

Dagens Gossip