Udflytning gør styrelser dyrere at drive

Det er ikke kun selve flytteregningen, der ventes at blive højere, end regeringen har budgetteret med i sin store plan for udflytning af 3900 statsjob.

Når NaturErhvervstyrelsen til næste år rykker 390 medarbejdere til Sønderborg, bliver det en dyrere styrelse at drive. Det vurderer Miljø- og Fødevareministeriet i en mail til Finansministeriet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Det præcise tal for, hvor meget de "varige merudgifter" vil løbe op i, er dog streget over med sort, fordi det er undtaget aktindsigten. Men der er brug for et højere årsbudget, varsler ministeriet.

- Miljø- og Fødevareministeriet vil drøfte finansiering af varige merudgifter med Finansministeriet med henblik på at opnå en varig og langsigtet holdbar økonomisk situation for Naturstyrelsen samt NaturErhvervstyrelsen, lyder det i mailen.

Den er et af mange svar til Finansministeriet fra de ministerier, der er berørt af regeringens plan om at flytte 3900 statslige arbejdspladser ud af hovedstaden. NaturErhvervstyrelsen udgør den største enkelte udflytning.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har varslet en samlet plan for udflytningen i starten af februar.

De varige merudgifter hos de to styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet, der rykker til henholdsvis Sønderborg og Randbøl, bunder i flere ting.

Blandt andet højere husleje, tab af stordriftsfordele ved it-licenser og det faktum, at nogle stillinger bliver nødt til at oprettes i både København og i de nye kontorer i Jylland.

- Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke afholde de ovenstående udgifter inden for de eksisterende økonomiske rammer, uden at det får væsentlige konsekvenser for ministeriets opgaveløsning på grund af nedprioriteringer, opgavebortfald med videre, lyder det i mailen.

- Ministeriet vil derfor gerne drøfte den fremadrettede finansiering af styrelsens drift med Finansministeriet, herunder fordeling af den afsatte reserve på 400 millioner kroner i 2016.

De 400 millioner kroner er det beløb, regeringen har afsat i år til hele flyttemanøvren. Men regningen bliver nærmere op mod en milliard kroner, lyder vurderingen ifølge Politiken i et internt notat fra Finansministeriet.

Aktindsigten hos Finansministeriet viser også, at flere styrelser åbner op for at give medarbejdere lønbonus for at flytte med deres job til provinsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip